فهرست آی سی های و ترانزیستور های مورد نیاز

Tuesday, September 18, 2007

 

فهرست آی سی های و ترانزیستور های مورد نیاز

 

 

1-   آی سی = ………...26LS31P 4 عدد

2- آی سی = 26LS32AP ............. 4 عدد

3- آی سی = M81C55  ............... 5 عدد 

4- آی سی = M82C53-5 ............. 5 عدد 

5- آی سی = M82C51A .............. 5 عدد

6- آی سی = D74HC123AC ....... 5 عدد

7- آی سی = D74HCOOC ...........3 عدد

8- آ ی سی = D74HC32C ........... 5 عدد

9- آی سی = D74HC240C  ... ......3 عدد

10- آی سی = D74HC138C ........ 3 عدد

11- آی سی = D74HC157C ... .....3 عدد 

12- آی سی = D74HC138C ........ 5 عدد

13- آی سی = D74HC373C ........ 3 عدد

14- آی سی = D74H390C ............5 عدد

15 – آی سی = D74H14C ........... 5 عدد

16-ترانزیستور = A1516.............  4 عدد

17- ترانزیستور = D1662 ............ 4 عدد

18- ترانزیستور = PC-PS2041 ... 10 عدد

 

......محمد توکلی -27 شهریورماه 1386

ماهشهر- پتروشیمی بندرامام – بانک ماشین آلات  BIPC

 

/ 0 نظر / 26 بازدید