نسل جديد سيم بكسلهاي جرثقيل

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 

New Cushion-Pac 8RL

 نسل جديد سيم بكسلهاي جرثقيل

 

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />APT Core Performance Enhanced Inspectability Torque Resistance

  امكان بازرسي آسانتر و مقاومت بيشتر در برابر گشتاور

 

 

 

 

 

 

Significantly increases cycle life

APT core (Patent Pending)minimizes stretch and internal core damage

More than twice the rotation resistance of conventional ropes

Reduces maintenance and downtime

عمر كاري اين سيم هاي بالاست

هسته آنها به گونه اي است كه ميزان تنش و صدمات داخلي را كاهش مي دهد .

مقاومت آن در برابر چرخش ، دوبرابر سيم هاي عادي است

تعمير و نگهداري و خرابي هاي آن كمتر است

Wire Rope Industries is pleased to introduce Cushion-Pac 8RL. This specially engineered product is the third in a series of Cushion-Pac crane ropes that are designed to raise performance standards and lower operating cost.

طريقه اندازه گيري درست قطر سيم جرثقيل :

 

MEASURING WIRE ROPEURELIF

T

سيم جرثقيل را از محل دايره اي كه به ساير رشته ها نزديكتر است اندازه مي گيرند . روش درست اندازه گيري با استفاده از يك كوليس مناسب كه داراي دقت اندازه گيري : 0.001 باشد و با توجه به شكل بالا انجام مي گيرد . توصيه مي شود كه اين اندازه گيري را براي رشته هاي 6 تايي سه بار انجام دهيد  و براي رشته هاي 8 تايي چهار بار انجام بدهبد .

تقريب در اندازه گيري قطر :

Rope Diameter Tolerances

اندازه گيري بايد از خارجي ترين قسمت سيم و هنگامي صورت گيرد كه هيچگونه باري بر روي سيم اعمال نشود يا در صورت ضرورت تنها 10% بار اسمي بر سيم اعمال گردد . ميزان تقريبي كه در اندازه گيري قابل قبول است طبق جدولي است كه در زير آمده است :

 

 

WIRE ROPE LUBRICATION

 

روان كاري سيم جرثقيل :

 

به هنگام ساخت سيم هاي فولادي ، بخش هاي داخلي و خارجي آنها به گونه اي روغنكاري مي شود كه حفاظت مورد نياز بريا اين سيم ها فراهم شود . هنگاميكه سيم به دور يك قرقره يا استوانه محل جمع اور سيمها پيچيده مي شود سيمها و رشته هاي تشكيل دهنده انها به گونه اي جابجا مي شوند كه امكان خم شدن را فراهم كند . بنابراين سيمي كه خوب راوانكاري شده باشد امكان حركت و جابجايي آزاد را به مجموع سيم و رشته هاي آن مي دهد و در نتيجه حداقل خستگي و اصطكاك و سايش را رد سيم ايجاد مي كند .

علاوه بر اينها ، روانكاري داخلي سيمها اين امكان را يم دهد كه سيم در برابر خوردگي و زنگ زدگي هم محاقظت مي كند . چون زنگ زدگي و خوردگي به مرور زمان باعث پوسيده شدن و مضمحل شدن يسمهاي فولادي و رشته هاي هسته آنها مي شود .

رشته مركزي سيم هاي فولادي در داخل آن قرارداده شده است تا رطوبت اضافي و نامطلوب را جذب كند . اين رشته قادر به جذب انواع تركيبات روانكاري نيز هست كه به براي كمك به خم شدن سيم مورد نياز است . و روانكاري اوليه سيم را هم انجام مي دهد .

هنگاميكه سيم تحت فشار و تنش قرار مي گيرد اين مواد روان كننده از هسته مركزي و از رشته ها بيرون مي زنند و اثر اين كار كاهش مقدار ماده روان كننده موجود در سيم است . در نتيجه براي افزايش عمر ماده  روان كننده موجود در سيم ، لازم است بطور دوره اي آن را مجددا روانكاري نمود

 

WIRE ROPE CORES

هسته هاي سيم جرثقيل :

 

هسته در واقع  قلب يك سيم است كه ساير رشته ها در اطراف آن پيچيده مي شوند اين هسته است كه باعث نگهداري رشته ها شده و و از چسبيدگي و گير كردن رشته ها در داخل هم

 و به هنگام بلند كردن وزن و انعطاف پيدا كردن جلوگيري بعمل مي آورد . بسته به شرايط كاري سيم ، هسته ممكن است از يك رشته يا چندين رشته تشكيل شده باشد

..............................................................ترجمه : محمد توكلی آذرماه ۱۳۸۴ BIPC

منبع : http://www.wirerope.com/newcp8RL.htm

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید