کرین های همه منظوره

 

(Redirected from All terrain crane)

All Terrain Crane

کرین های همه منظوره

 مقدمه :

کرین های هیدرولیک انواع زیادی دارند ولی می توان آنها را در سه بخش عمده خلاصه کرد :

1-    کرین های زمین های هموار = HYDRAULIC TRUCKMOUNTED CRANES کرین ماشینی  : که برای کار در جاده های آسفالته و مناطق شهری و هموار طراحی شده اند .

2-    کرین های زمینهای ناهموار =  rough train crane کرین های زمخت که برای کار در زمینهای  ناهمواربیرون شهری طراحی شده اند .

3-    کرین های همه منظوره = all train crane  این کرینها تلفیقی از کرین های شهری و کرین های زمینهای ناهموار هستند .

 

 

 

From RitchieWiki

Jump to: navigation , search

(Redirected from All terrain crane)

Related Categories: Lifting and Material Handling Equipment

This article is also available in French or Spanish.

Grue Tout Terrain (Français)
Grúa todo terreno (Español)

Equipment Specifications - RitchieSpecs

Free specifications for all classes of equipment

All Terrain Crane

 

 

 

1994 Grove AT422 22-ton All Terrain Crane

 

در  صنعت  ساخت جرثقیل = کرین ؛ نوعی کرین وجود دارد که به کرین های همه منظوره معروف است .

 صنعت کرین نوعی از کرین وجود دارد که بنام کرین همه منظوره = کرین همه انواع سطوح = all terrain crane نامیده می شود و نمونه ای از کرین های لوکس است که تلفیقی بین کرین های هیدرولیکی سیار مخصوص زمینهای ناهموار و کرین هایی است که برای مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند .  یکی دیگر از مزایای  بزرگ از این جرثقیل چند منظوره  آن است که  قابلیت کارکردن  در انواع جاده ها  و زمینها و همچنین بزرگراه را که محدوده سرعت پائین دارند و نباید کرین از حد کمتری در آنها حرکت کند را دارا می باشند  این کرین ها قادرند در بزرگراهها با سرعت حرکت کنند .

 

برای دیدن انواع مختلف کرین های همه منظوره به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://www.cranechoice.com.au/all_terrain_cranes.htm

 

..................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی 28 اردیبهشت ماه 1390 – ممکو

منبع :

http://www.ritchiewiki.com/wiki/index.php/All_terrain_crane

 

/ 0 نظر / 38 بازدید