پایش شرایط بیرینگها ( یاتاقانها غلطکی )

Tuesday, November 04, 2008

 

Bearing condition monitoring By Power Spectral Density

 پایش شرایط بیرینگها ( یاتاقانها غلطکی ) با استفاده از بررسی منحنی طیف توان در آنها

 

چکیده مقاله :

تجربه به اثبات رسانیده است که  تعمیر و نگهداری تجهیزات دوار در صنایع مختلف  هزینه های  گزافی در پی دارد .

این موضوع  روز به روز  آشکار تر می شود که نیاز برای کاهش این هزینه ها تا چه اندازه اهمیت دارد .

اعمال روشهای مختلف CM = پایش شرایط دستگاه به بخش های تعمیر و نگهداری این امکان را می دهد که فعالیت ها و کارهای تعمیراتی  خود را در مورد شرایط دستگاه  بر اساس طول عمر تقریبی دستگاهها که از طریق آماری حاصل شده است انجام دهند .

 

 واحدهای پایش دستگاه CM  بر اساس تشخیص و عیب یابی هایی  که بدنبال از  کارفتادن و خرابی دستگاهها اتقاق افتاده است انجام می گیرد  و با تکیه بر برنامه ریزی های متناسب تعمیراتی واحدها ، فعالیت های تعمیراتی خود را به گونه ای ترتیب می دهند که  کاهش در هزینه ها و مقدار تعمیرات  بوجود آید .

 ما در این تحقیق  در مورد یاتاقانهای غلطکی = رولر بیرینگ و تشخیص خرابی های آنها با استفاده از لرزه نگاری و پایش دستگاه CM  و تجزیه و تحلیل چگالی طیف توان POWER SPECTRAL DENSITY  بیرینگها پرداخته ایم .

 

در این تحقیق شتاب  بیرینگهای غلطکی( مقدار RMS آن را )    اندازه گیری کرده ایم و میزان PSD آن را  در شرایط کاری مختلف محاسبه  نموده ایم .  مقدار Grms و PSD  برای خرابی های مختلف محاسبه شده و .نتایج نشان می دهد که  خرابی های مختلف دارای PSD  ها متفاوت در مقابل فرکانس هستند .

نتایج نشان داده است که محاسبه PSD باعث تشخیص عیوب متفاوت در خرابی های بیرینگهای غلطکی می شود .

کلمات کلیدی :

پایش شرایط دستگاه CM – چگالی منحی طیف  توان PSD – بیرینگها – تشخیص خرابی ها

 

........................14 آبانماه 1387 – BIPC

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید