مدارهای هیدرولیکی کرین های تادانو Hydraulic circuit TADANO CRANE

Saturday, April 05, 2008

مدارهای هیدرولیکی کرین های تادانو Hydraulic circuit TADANO CRANE

مقدمه :

اساس کار کرین های امروزی استفاده از مدارهای هیدرولیکی است به همین جهت پسوند هیدرولیکی را برای همه این کرین ها مورد استفاده قرار می دهند چون این کرین ها بر خلاف کرین های بوم خشک قدیمی تقزیبا همه عملیات بلند کردن بار را با استفاده از قدرت هیدرولیک انجام می دهند از بیرون آمدن شاخکها و تثبیت وزن کرین و بار بر روی آنها تا بیرون کشیدن و داخل رفتن بخش های مختلف بوم و نیز کم و زیاد کردن زاویه بوم که همه اینها با استفاده از سیلندرهای هیدرولیکی صورت می گیرد . اما برای کنترل جریان – فشار و جهت سیال هیدرولیکی ( که همان روغن باشد ) نیاز به یک سری شیر های مخصوص هم هستیم که برخی از آنها عبارتند از : شیر یکطرفه کنترل کننده = یا همان پایلوت ولو و نیز شیر های متعادل کننده counter balance valve در اینجا توضیح مختصری در مورد چگونگی کار برخی از این ولو ها و اسامی آن آورده شده است . 1. Valves Used in Hydraulic Circuits شیرهای مورد استفاده در مدارهای هیدرولیکی Valves are used in hydraulic circuits in order to control hydraulic pressure, direction of flow and amount of flow. شیر هایی که در مدارهای هیدرولیکی مورد استفاده است به منظور کنترل کردن فشار هیدرولیکی ، جهت و میزان سیال بکار گرفته شده اند 4) Check Valves This is a value that allows oil to flow freely in one direction, but stops it from flowing in the opposite direction (directional control valve). A check valve that has the function of disengaging the return flow prevention is called a pilot check valve. These are installed in the jack cylinder of the outrigger شیر یکطرفه =چک ولو – این شیر همانگونه که از نامش پیداست امکان جریان یافتن روغن هیدرولیک را تنها در یک طرف را می دهد اما اگر بخواهد روغن در جهان معکوس جریان پیدا کند این امکان وجود نخواهد داشت . نوعی از چک ولو که به گونه ای طراحی شده تا فقط از جریان برگشتی جلوگیری کند بنام پایلوت چک ولو = شیر تقویت کننده یکطرف – رله یکطرفه شناخته شده است . Pilot check valve. از این نوع پایلوت ولو ها در جک های هیدرولیکی که در شاخکهای کرین قرار دارند استفاده شده است . When oil flows from left to right, the spring is contracted, the poppet opens and the oil flows freely. The oil cannot flow from right to left. هنگامی که جریان از چپ به راست است باعث فشرده شدن یک فنر می شود و بدین ترتیب سوپاپی را باز می کند و روغن می تواند آزادانه جریان یابد . اما امکان جریان یافتن روغن از راست به چپ وجود ندارد . [Pilot Check Valve] This valve can be opened and closed as necessary. When there is no pilot pressure, it works just like a regular check valve, allowing flow only in one direction, from the intake to the outlet. When pilot pressure is applied, the spool is raised, the poppet opens, and oil can then flow from the outlet to the intake. پایلوت چک ولو = شیر تقویت کننده یکطرف = رله یکطرفه این شیر به گونه ای طراحی شده است که می تواند درزمانهای مورد نیاز باز و بسته شود . هر گاه فشار پایلوت وجود نداشته باشد این شیر فقط بعنوان یک شیر یکطرفه عمل می کند و این امکان را می دهد که تنها در یک جهت روغن جریان پیدا کند . هنگامی که فشار پایلوت اعمال می شود باعث بلند شدن اسپول می شود و سوپاپ راباز نموده و بدین ترتیب روغن می تواند از خروجی به ورودی جریان پیدا کند . If there is no pilot check valve... The hydraulic oil in the outrigger would flow out and the outrigger would retract. هر گاه هیچ نوع شیر یکطرفه رله ای pilot وجود نداشه باشد روغن هیدرولیک در شاخکها برگشت می خورد و شاخک بداخل کشیده می شود When a pilot check valve is installed.. The check function keeps the hydraulic oil from flowing out. The outrigger remains extended as it is. Even if there is a leak in the circuit, the crane will be prevented from lowering itself due to its own weight. ولی اگر شیر پایلوت یکطرفه نصب شده باشد این شیر از برگشت روغن موجود در شاخکها جلوگیری نموده و باعث می شود که شاخکها همچنان بیرون بمانند حای اگر نشتی هم در مدار روغن وجود داشته باشد از افتادن کرین در اثر نیروی وزنش ممانعت بعمل می آید 5) Counterbalance Valve The counterbalance valve is a flow control valve that controls the fluid returning from an actuator such as a cylinder, so that the actuator does not make, due to the load, any undesired motions exceeding what corresponds to the oil flow from the directional control valve. شیر متعادل کننده = کانتر بالانس ولو counterbalance valve adv از جمله شیرهای کنترل جریان است که از برگشت روغن از actuator= عمل کننده هایی چون موتور و سیلندر هیدرولیک و در اثر بار یا هر گونه حرکت اضافی که مرتبط با جریان روغن باشد توسط این شیر کنترل جریان ممانعت بعمل می آید . Just like the pilot check valve, this valve prevents the crane from lowering itself due to its own weight. In order to stress this function, this valve is also sometimes called a "holding valve". در اینجا نیز درست مانند شیر پایلوت از پائین امدن کرین در اثر نیروی وزنش هم جلوگیری می شود . If there is no counterbalance valve, when lowering a load, the load will accelerate due to its weight, and the speed cannot be controlled. اگر شیر متعادل کننده = کانتر بالانس ولو وجود نداشته باشد هنگامی که بار پائین آورده می شود بدلیل وجود وزنه جسم روند پائین آمدن ان شتاب می گیرد و سرعت پائین آمدن را نمی توان کنترل کرد . The counterbalance valves are also used in circuits for boom elevation, boom telescoping and winch operation. شیر متعادل کنند counterbalance valves همچنین در مدارهای بوم بلند کننده کرین و بوم تلسکوپی و قرقره مورد استفاده قرار می گیرد . 6) Solenoid Valve When an electrical signal is input to a solenoid valve(magnetic changeover valve), the drawing force of the solenoid moves the spool, changing the direction of flow. Because the electrical signal is switched at the valve, remote control and automatic control are simple. هنگامی که یک سیگنال الکتریکی به ورودی سلونوئید ولو ( شیری که با خاصیت مغنایسی کار می کند ) وصل می شود نیروی سلونوئید ولو باعث حرکت اسپول می شود و جهت جریان سیال را تغییر می دهد به این علت که سیگنال الکتریکی در شیر صورت می گیرد از این جهت کنترل از راه دور دستگاه و نیز کنترل خودکار آن را می توان بسادگی انجام داد . .................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 17 فروردین ماه 1387 – ماهشهر – BIPC منابع : http://www.tadano.co.jp/ihq/tadanocafe/abc/epi14.html http://www.tadano.co.jp/ihq/tadanocafe/index.html

/ 0 نظر / 51 بازدید