اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, August 14, 2005

اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

مقدمه :

چين بلاك از جمله تجهيزاتي است كه در كارهاي تعميراتي به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد و علت آن هم نياز فراواني است كه براي بلند كردن قطعات سنگين وجود دارد و از طرفي سهولت استفاده از اين ابزار كارآمد است كه با وجود سادگي ؛ فوائد بسياري دارد . در كارگاههاي مختلف و از جمله همين بانك ماشين آلات از آن استفاده مي شود . بايد دقت كرد كه مطابق با همان ظرفيتي  كه بر روي آن حك شده است مورد استفاده قرار گيرد و مثلااز  چين بلاك 3 تن براي بلند كردن بار بيش از 3 تن استفاده نشود ؛ زنجير آن همواره تميزباشد و قرقره ها روغنكاري شوند تا براحتي بچرخند . ضمنا از انواع مرغوب چين بلاک  كه ژاپني يا آلماني هستند استفاده شود چون تعميرات ؛ خودش كاري وقت گير و پر دردسر مي باشد و استفاده از ابزار بي كيفيت و ناقص مي تواند باعث گره خوردن كار و زحمت بيشتر شود  لذا همواره بايد از ابزار خوب و مناسب استفاده كرد .

اما در اين ميان دو نكته قابل توجه وجود دارد :

اولا طبق تجربه كاري كه من در سايت ها مختلف داشته ام متوجه شده ام كه بسياري از كارگران و استاد كاران  و حتي بعضي از  تكنسين ها  و  مهندسين ، اين وازه را غلط تلفظ مي كنند ( كلماتي مانند : جين بلاك ، جيم بلاك! چيم پلاك ! و نظائر آن ) كه همانگونه كه از شكل نوشتن انگليسي واژه مشخص مي شود همگي اين تلفظ ها غلط است و شكل درست آن چين بلاك  است و نه چيز ديگري !

اصل كلمه به شكلهاي زير وجود دارد :

Chain block

Block and fall

Block and tackle

البته معادلهايي به فارسي مي توان براي آن يافت از جمله :

·       قرقره وزنجير (  كه ترجمه تحت الفظي كلمه است )

·       جرثقيل دستي ( كه ترجمه محتوايي است )

كه البته چون هيچكدام از اينها معادلهاي مناسبي نيستند شايد به همين دليل است كه افراد ترجيح داده اند همان اصل كلمه را استفاده كنند .

در هر صورت كار با چين لاك نيز مثل ساير تجهيزات نياز به رعايت موارد ايمني دارد كه در اين جا 8 مورد از كارهايي كه نبايد انجام گيرد آمده است من به وفور شاهد پاره شدن زنجير و افتادن بار آويزان شده به چين بلاك بود هام كه اگر موارد ايمني رعايت مي شد اين حوادث اتفاق نمي افتاد .

 

 

 

 

 

8 مواردي كه براي داشتن ايمني  كار بايد از انجام دادن  آنها  خودداري كرد :

 

1- بار بيش از ظرفيت را با چين بلاك بلند نكنيد .

2- زير باري كه بلند كرده ايد قرار نگيريد .

3- از آويزان كردن يك بار با استفاده از دو چين بلاك خودداري كنيد .

4- باري را كه بلند كرده ايد بيش از اندازه از محل خود دور نكنيد و به آن ضربه وارد نكنيد .

5- از چين بلاكي كه زنجير آن تاب خورده و پيچيده است خودداري كنيد .

6- باري را كه زا چين بلاك آويزان است بر روي  زمين نكشيد .

7- باري را كه با چين بلاك بلند كرده ايد به يكباره نكشيد ابتدا چند لحظه اي صبر كنيد تا بار وضعيت متعادل را به خود بگيرد و ساكن شود براي اين كارآن را حدود 10 سانتي متري (4 اينچ )  از زمين بالا و پائين كنيد .

8- هنگاميكه باري  را از زمين بلند كرده ايد  از چرخاندن  چين بلاك خودداري كنيد .

...........................................................................................مقدمه و ترجمه :محمد توكلي

23 مردادماه 1384 ماهشهر BIPC -

 

 

 

/ 0 نظر / 292 بازدید