لیفتراک کوماتسو komatsu – lift truck

 گزارش کار 20 آذرماه 1396

لیفتراک کوماتسو   komatsu – lift truck

FD-5-04   رو که قبلا آب رادیاتورش عوض شده بود مجددا برای تمیزکاری زنجیر و بوم  به محل سرویسکاری آورده شد و چند ساعتی روش کار کردیم و ادامه کار هم برای فردا ....

امروز کار سرویسکاری  Tube bundle extractor  = TBE-35-01   TBE-60-02  هر دو سرویس کامل شدند نفرات از تعمیرگاه سنگین اومدن و این کارها رو انجام دادن :

  1. تعویض فیلتر روغن

  2. تعویض فیلتر سوخت

  3. تعویض فیلتر هوا

  4. تعویض فیلتر هیدرولیک

 همه این کارها در مورد هر دو دستگاه انجام گرفت جز اینکه در مورد دستگاه آلمانی فیلتر هیدرولیک تعویض نشد ( چون فیلتر هیدرولیک دستگاه آلمانی با ایتالیایی تفاوت دارد و کمی بزرگتر است و حفاظ توری فلزی هم ندارد .

دستگاه آلمانی اندکی نشتی هیدرولیک دارد که قرار شد فردا نفرات هیدرولیک کار بیان و این مشکل رو برطرف کنن

 

.............محمد توکلی – 20 آذرماه 1396 -  KHBIPC شرکت خوارزمی در پتروشیمی ایران – ژاپن

/ 0 نظر / 138 بازدید