کار w/o برای کارگاه تراشکاری

گزارش کار یکشنبه 8 مردادماه 1396

همه چهارتا چین بلاک رو باز کردم ... تا نمونه های قرقره های آنها رو بیرون بیاورم . نمونه ها به همراه دستور کار w/o برای کارگاه تراشکاری فرستاده شد . تا قطعه ها مطابق نمونه ساخته بشوند.

رفتم پمپ شاپ و یه او رینگ کوچیک برای نازل دستگاه کارواش گرفتم . چون اتصال نازل نشتی آب داشت .

/ 0 نظر / 66 بازدید