P-ROM چیست ؟

Wednesday, October 03, 2007

 

 

P-ROM چیست ؟

Programmable read-only memory (PROM

 

این کلمه مخفف عبارت : The abbreviation PROM= Programmable read-only memory,

به معنی حافظه فقط خواندنی است

چون قابل نوشتن و پاک کردن مجدد نیست . یک بار آن را درمحل برنامه ریزی می کنند و از این برنامه استفاده می کنند .

 

 

 

یک نوع حافظه قابل برنامه ریزی است که در واقع مجموعه ای از سلولهای حافظه است . و روش نوشتن داده ها بر روی حافظه ای که قابل خواندن است . این نوع حافظه که گاهی آن را حافظه قابل برنامه ریزی در محل :

 

field programmable read-only memory (FPROM) نیز می نامند نوعی حافظه دیجیتال است که با استفاده از نیمه هادی ها ساخته شده است . دارای یک دروازه ورودی GATE  و یک الکترود اولیه ویک الکترود ثانویه است .

نوع پر سرعت آن  high speed programmable ROM اکنون موجود است . که در نوع پر سرعت آن چون بصورت انتخابی به یک سلول ترانزیستور متصل می شود و با اتصال آن بطور مجازی به خط زمین خازن خط می تواند رد سطح از پیش تعیین شده ای قرار بگیرد بدون اینکه خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ شود . به این جهت سرعت این نوع ROM افزایش یافته و امکان خواندن غلط داده های برنامه ریزی شده به حداقل کاهش می یابد .

 

 

......................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 12 مهرماه 1386 – ماهشهر – BIPC

منابع :

http://www.patentstorm.us/patents/6861714.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Prom

 

/ 0 نظر / 113 بازدید