چک لیست تعمیرات پیشگیرانه تراک سنگین

Saturday, June 20, 2015

چک لیست تعمیرات پیشگیرانه تراک سنگین

اقلام زیر را برای انجام یک چک کردن pm انجام داد . چک لیست های بیشتر را در صورت نیاز بسته به شرایط کاری یا نوع دستگاه می توان تهیه کرد :

زیر کاپوت خودرو under hood

O    روغن موتور روغن فرمان

O   سطح آب رادیاتور و شلینگهای آن

O  نشتی لوله های سوخت

O  میزان کشیدگی تسمه ها

O   سطح سوخت

O   باتری ها

O   آب شیشه شور

 

بخش های داخلی interior

O    ترمزها

O    فرمان

O   بوق و وسایل ایمنی

O   برف پاک کن و کنترل

O    آینه ها

O   سنجشگرها کیلومترشمار و آمپر حرارت و سوخت ... . کنترلرها

O   بخاری

O   صندلی و کمربند ایمنی

O   کلاچ

 

بخش های خارجی exterior

O     چراغهای خطر

O   چراغهای جلو چراغهای راهنما

O   چراغهای اخطار

O   بدنه و شیشه های ماشین

O   منعکس کننده ها

O   کوپلینگ ها

O   لوله های هیدرلیک

O   چرخ ها لاستیک ها و پیچ های آنها

O   مخزن روغن هیدرولیک

O   فرنها و مکانیسم فرمان

O   گاردان و چهارشاخ گاردان

O  شیر  تخلیه ( آب ) در مخزن هوای فشرده

 

بخش های عمومی  general

O    سیستم خروج دود و اگزوز

O   موتور

O   سیستم اطفای حریق

O   مثلث خطر

O   جعبه کمکهای اولیه

 

..................30 خرداد ماه 1394 – خوارزمی – بانک ماشین آلات  BIPC  محمد توکلی

/ 0 نظر / 100 بازدید