کاربردهای دیاک و تری یاک

کاربردهای دیاک و تری یاک

مورد استفاده در مدار دایمر

دیاک  DIAC= diode ac switch   ازدو دیود زنر که در به این صورت |∆v|در کنارهم قرار گرفته اند درست شده است. مورد استفاده آن کنترل آتش تریستور SCR یا تری یاک جهت تنظیم دور موتور های جریان متناوب تک فاز و سه فاز و نیز برای تنظیم روشنایی و شارژ باتری هایی که مدار تنظیم دارند و مواردی نظیر آن می باشد .

 

تری یاک از دو عدد تریستور که به صورت پشت به پشت به هم متصل شده اند که گیت یکی از نوع P و گیت دیگری از نوع N است در برخی از موارد از این تری یاک می توان بجای دیود معمولی در جریانهای متناوب استفاده کرد .

یکی از کاربردهای تری یاک و دیاک در مدارهایی است که برای تنظیم دور موتور و تنظیم  نور لامپ = دیمر  است ( لامپ هایی که بتدریج خاموش می شوند مثل لامپ سقف ماشین که بعد از سوار و یا پیاده شدن راننده و مسافران روشن و بتدریج کم نور و خاموش می شود . ) مدار فانوس الکتریکی

...............محمد توکلی – 14 آذرماه 1391 -  BIPC خوارزمی

/ 0 نظر / 13 بازدید