گزارش کار دوشنبه 11 دیماه 1396

امروز صبح در واحد آروماتیک بودم و دم غروب هم هنگام رفتن بخاطر حادثه ای که ظهر برای میلاد پیش اومده بود و امید هم باهاش رفته بود کسی نبود مبدل رو جا بزنه و رفتم و این کار رو خیلی راحت انجام دادیم . فقط کنترل تیوب کش 60 تن ایتالیایی کمی مشکل داره و باید در اولین فرصت عوض اش کنیم یا دکمه هاش رو تعویض کنیم

  1.  EA- 204

  2. EA-301 – ساعت 16 شروع به جا زدنش کردیم و 15 دقیقه طول کشید.

ساعت حدود 5 بعد از ظهر  Surface condenser  واحد آروماتیک رو بالاخره بیرون کشیدند و کرین 150 تن هم اومد تا اونو بیرون بکشه ... امروز بعد از اینکه من رفتم خونه بچه ها تعریف کردن که برای کرین150 تن حادثه ای پیش اومده و اهرمش همین جوری کار کرده و بوم بالا رفته و از پشت برگشته و بخشی از بوم صدمه دیده ... خلاصه بخیر گذشت ...

 

 

 

.............محمد توکلی – 11 دیماه 1396 -  KHBIPC

/ 0 نظر / 171 بازدید