كليات احتياط هايي...

چكيده اي از كليات احتياط هايي كه هنگام كار بايد انجام داد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مقدمه :

قبل از كار كردن با هر دستگاهي لازم است كه با مطالعه كتابچه دستورالعمل آن با چگونگي كاركردن صحيح با دستگاه آشنايي لازم را پيدا كنيد و احيانا اگر نكات ايمني و هشدارهايي هم د رمورد كگار با دستگاه توسط سازنده آن ارائه شده است اين توصيه ها مطالعه و انجام شوند.

هر چند بسياري از نكات مطروحه در اين كتابچه ها ممكن است به نظر شاده و ابتدايي بيايند ولي توجه به دو نكته مهم است :

-        اولا سازنده فرض را بر اين گذاشته كه اپراتور سابقه هيچگونه كار با دستگاه را ندارد و به اصطلاح مطالب را از صفر شروع كرده .

-        و ثانيا خيلي اوقات حتي افرادي كه سالها با دستگاههاي مختلف و از جمله جرثقيل كار كرده اند هنوز هم اشتباهاتي در مورد كار با دستگاه دارند مثلا يه موضوع پيش گرم كردن دستگاه يا چك كردن درجه حرارت و وضعيت كاري موتور توجه زيادي ندارند وبه همين جهت است كه بخش عمده اي از اين عيوبي كه متوجه دستگاه مي شود ناشي از همين ناآگاهي رانندگان و متصديان كار با دستگاه است كه گاهي صدمات و خسارات هنگفتي به بار مي آورد .

-        از همه اينها گذشته نكات ايمني هميشه بايد مورد توجه و تذكر قرار گيرد چون مي تواند به خسارات جسمي و جاني منتهي شود كه جبران ناپذيرند .

-        به هر حال هيچكس حتي با تجربه ترين كاركنان هم از خواندن ، فهميدن و رعايت نكات ايمني كار با دستگاه ، بي نياز نيستند و اين موضوعي است كه مدام بايد گوشزد شود تا تجربيات تلخ گذشته تكرار نشود .

 

در زير خلاصه اي از نكات احتياطي كه هنگام كار با جرثقيل بايد مورد توجه قرار گيرد آمده است :

قبل از شروع كار با جرثقيل  و به منظور ايمني كار ، لازم است كه  اين نكات به دقت مطالعه و فهميده شود .

 

كار كردن جرثقيل :

1-   قبل از راه اندازي دستگاه لازم است كه  دفترچه دستورالعمل موتور و نكات احتياطي آن را مطالعه كنيد .

2-   سطح روغن هيدروليك موجود در جرثقيل را از روي نمودار نشان دهنده روغن چك كنيدتا اطمينان حاصل كنيد كه روغن به اندازه كافي در مخزن هيدروليك موجود مي باشد .

3-   تمام قسمتهاي مختلف دستگاه را چك كنيد تا عيب و مورد غير عادي وجود نداشته باشد .

4-   بعد از روشن كردن موتور ، بگذاريد تا موتور با دور آرام مدتي كار كند تا گرم به اندازه كافي گرم شود .

5-   اهرم قفل كننده چرخش دستگاه را از حالت قفل به حالت آزاد بگذاريد .

6-   هنگاميكه جرثيل مشغول كار است اهرم ترمز دستي را بجاي خودش برگردانيد و توجه كنيد كه لامپ ترمز خاموش شده باشد .

7-   قبل از بكار انداختن PTO اطمينان حاصل كنيد كه تمام اهرم ها و پدال ها در حالت خنثي (آزاد ) هستند .

8-   دكمه PTO   را در حالت روشن قرار دهيد و چك كنيد كه آيا لامپ PTO  روشن شده است يا نه ؟

 

1-   اهرم كنترل ، پدال ها و كليدها را بدون بار حركت دهيد و بررسي كيند كه آيا بدرستي كار مي كنند يا نه ؟ اگر هر گونه اشكالي مشاهده كرديد بلافاصله اشكال را برطرف كنيد .  

2-   در صورتيكه دستگاه داراي سيستم : AML (سيستم محدود كننده خودكار حركت ) به بخش مربوط به AML  مراجعه كنيد .

3-   تمامي وسائل ايمني را از نظر دست عمل كردن مورد بررسي قرار دهيد . ( وسائلي مانند دستگاه قطع كننده حركت چرخشي قرقره در انتهاي كار ، فشار سنج و غيره )

4-   درجه حرارت آب و روغن را مورد بازدي قرار دهيد تا در ناحيه سبز قرار داشته باشند .

......................................................................

 

1-   هيچگاه باري  را كه بيشتر از ظرفيت دستگاه است بلند نكنيد .

2-   به هنگام كار مقداري در بوم جرثقيل انحنا ايجاد مي شود كه همين امر باعث افزايش شعاع كاري آن مي شود . اين موضوع را د رمحاسبات خود منظور كنيد .

3-   ابتدا به آرامي با جرثقيل كار كنيد تا بتدريج با كاركردن با آن آشنايي كامل پيدا كنيد .

4-   به هنگام كار با جرثقيل دقت كنيد كه كناره هاي آن امكان حركت داشته باشند و مسدود نباشند .

5-   هنگاك كار با جرثقيل تمام جوانب و اطراف آن را مورد بررسي و بازديد قرار دهيد كه محيط اطراف ايمن باشد .

========ترجمه و مقدمه از محمد توكلي

25 اردبيهشت 1384 ماهشهر

 

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
طرفدار

وبلاگت خيلی باحال...... وقت کردی يه سری هم به ما بزن.......