کمک ترمز اضطراری = ای بی آی – بی آی - باس EBA

 

 

کمک ترمز اضطراری = ای بی آی – بی آی  - باس

Emergency brakes assist (EBA) or Brake Assist (BA or BAS)

مقدمه :

از سال 1992 یعنی چیزی حدود 21 سال پیش کاربرد سیستم کمک ترمز اضطررای بر روی خودروها در آلمان تحت مطالعه بوده است و این سیستم که تکمیل کننده سیستم ABS است سالهاست جزء استانداردهای خودروهای اروپایی است . این در حالی است که در ایران فقط  معدود کسانی که توانایی خرید خودروهایی چون مگان و خودروهای گرانقیمت نظیر آن را دارند از این سیستم بهره می برند ! بقیه مردم هیچ ... این است تفاوت فناوری و سطح زندگی دریک کشور پیشرفته جهان اولی با یک کشور عقب مانده جهان سومی که روز به روز هم عقب تر می رود ! ما الان دیگر جهان سومی هم نیستیم . چون از حیطه دسته بندی این جهان ها خارج شده ایم هیچ نیستیم و هی ادعا می کنیم .

با وجودیکه استفاده ازترمزهای ضد قفل شدن چرخها در ایران هنوز یک آپشنال( امکان اختیاری ) محسوب می شود ولی سالهاست که کاربرد این ترمزها در خودروها بصورت استاندارد اجباری در آمده است . در این میان اما رانندگی درایران بسیار خطر ناک است چون اغلب ماشین ها ترمز معمولی دارند وبرخی که ترمز ABS دارند اگر به ناگهان ترمز کنند خطر برخورد ماشین پشت سری با آنها بسیار زیادتر از حالت معمولی است . یعنی اینکه اگر قرار باشد ترمزها ABS باشند باید بصورت اجباری برای همه خودروها باشد و اینکه خودروسازان آنرا بصورت سفارشی و با گرفتن هزینه ای اضافی  روی خودرو نصب می کنند عملی بسیار نکوهیده و اجحاف و ستم به مشریان است .

آخر درکجای دنیا نصب کیسه هوا AIR BAG و ترمز ضد قفل شدن ABS سفارشی و اختیاری است ؟!

نام عمومی برای فناوری ترمز اتومبیل است که باعث می شود که در حالت های اضطراری فشار روی ترمزها افزایش یابد . اولین بار کاربرد این سیستم توسط شرکت دایلمر بنز و روی نمونه TRW/LucasVarity اجراء شده است و پژوهش ها دراین زمینه در 1992 در شبیه سازی رانندگی شرکت بنز دربرلین صورت گرفت که مشخص شد 90% رانندگان در حالت های اضطراری از فشار کافی وارد کردن روی ترمز غلفت می کنند.

در این سیستم با تفسیر سرعت و نیرویی که باید بر روی پدال ترمز وارد شود را آشکار می کند  اگر راننده سعی کند بطور اضطراری ترمز کند .و نیروی لازم را به پدال ترمز وارد نکند سیستم ابتکار عمل را بدست می گیرد و فشار کامل را به ترمز اعمال می کند تا سامانه ترمز ضد قفل Anti-lock Braking System (ABS) وارد عمل شود و چرخها ترمز شوند و از قفل شدن آنها هم ممانعت شود.

 

Emergency brake assist (EBA) or Brake Assist (BA or BAS) is a generic term for an automobile braking technology that increases braking pressure in an emergency situation. The first application was developed jointly by Daimler-Benz and TRW/LucasVarity. Research conducted in 1992 at the Mercedes-Benz driving simulator in Berlin revealed that more than 90% of drivers fail to brake with enough force in emergency situations.

By interpreting the speed and force with which the brake pedal is pushed, the system detects if the driver is trying to execute an emergency stop, and if the brake pedal is not fully applied, the system overrides and fully applies the brakes until the Anti-lock Braking System (ABS) takes over to stop the wheels locking up. [1]

................... ترجمه و مقدمه از محمد توکلی 5 تیرماه 1392- ممکو سناتور .

منبع :

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_brake_assist

 

/ 0 نظر / 135 بازدید