گزارش کار یکشنبه 19 آذرماه 1396

گزارش کار یکشنبه 19 آذرماه 1396

طی این چند روز گذشته کار بر روی لیفتراک های زیر انجام شده است :

 1. FD-10-06

 2. FD-10-03

کارهای زیر بر روی دستگاههای فوق صورت گرفت :

 

 1. سیستم خنک کننده تخلیه و طی چند روز بارها با جوهر نمک شستشو داده شد و در نهایت آب رادیاتور ( آب بدون املاح = DM + ضد یخ ) در سیستم خنک کننده ریخته شد.

 2. زنجیر های بلند کننده بوم لیفتراک که فوق العاده کثیف و مملو از گریس های خشکی بودند که بیشتر از 20 سال است تمیز نشده اند با کاردک و کپ برس تمیز شده و سوراخهای زنجیر ها هم با میله تمیزکاری شد که کاری بسیار وقت گیر و آلوده است ... ( علتش سهل انگاری و تعمیر و نگهداری بسیار ضعیفی است که طی این سالها در مورد این دستگاهها  صورت گرفته ... در واقع فقط روغن موتورشان عوض شده و بطور ناشیانه ای هم گریسکاری شده اند )

 3. قسمت های داخلی و خارجی بوم بلند کننده که مملو از گریس های خشک بود تمیز کاری و نیز اکسل های جلو و عقب دستگاه کاملا تمیز شدند .

 4. در پایان هم بدنه دستگاههای شستشو داده شد .

  این تماماً توسط اینجانب انجام شده و با همکاری علی ابوعلی انجام شده است .

   

  ..............محمد توکلی – 19 آذرماه 1396 – ممکو

   

 

/ 0 نظر / 120 بازدید