گزارش کار شنبه 7 مردادماه 1396

گزارش کار شنبه 7 مردادماه 1396

 

 

چهار تا چین بلاک باذ مشخصات زیر را که از کارون ارسال شده بود از انبار گرفتم تا سر فرصت روی آنها کار کنم . معیوب هستند و نیاز به تعمیر دارند :

 1. چین بلاک ویتال – 1 تن با شماره  5-sh

 2.  چین بلاک ویتال – 1 تن با شماره سریال 218000181

 3. چین بلاک ویتال 1 تن با شماره سریال 2180000176

 4. چیم بلاک ویتال 2 تن با شمراره سریال 0020100

   

  دو دستگاه تیول بندل پولر به مدت یک ساعت روشن شدند تا باتری هایشان شارژ شوند

 1. تیوب بندل پولر – 35 تن باخ

 2. تیول بندل پولر 60 تن ایتالیایی

   

  ....................محمد توکلی شنبه 7 مردادماه 1396 khbipc

/ 0 نظر / 111 بازدید