چک لیست ژنراتور :

چک لیست ژنراتور :

PMM GEN 07

شماره مرحله

شرح کار

سالم است

 سالم نیست

قابل اجرا نیست

070

چک و تمیزکاری اتصالات سیم پیچ های  ژنراتور

 

 

 

075

برداشتن برکر مدار و سرویس کردن آن بر اساس برگه مربوطه

 

 

 

080

چک کردن ترمینال کنترل از نظر سفت بودن

 

 

 

085

 چک کردن ترمینال برق ورودی از نظر اینکه تغییر رنگ نداده باشد و سفت باشد .

 

 

 

090

 چک کردن همه  اتصالات میله های باس از نظر سفت بودن .

 

 

 

100

چک کردن درها از نظراینکه دربرابر ورود جانوران مقاوم باشند Vermin proof

 

 

 

105

 چک کردن و کالیبره کردن همه رله های حفاظتی

 

 

 

110

چک کردن و تمیزکاری سیم پیچ تحریک

 

 

 

115

چک کردن و تمیز کاری سیم پیچ PMG

 

 

 

120

 چک کردن بیرینگها از نظرداشتن گریس

 

 

 

125

چک کردن هیتر( گرم کننده ) روغن روانکاری و ترموستات از نظر سالم بودن آنها

 

 

 

130

چک کردن وضعیت Revolting diode  و فیوزهای کنترل

 

 

 

135

کالیبره کردن همه سنجش گرها و ثبت کننده های مقادیر

 

 

 

140

چک کردن گرم کننده هوا ( در صورتیکه وجود داشته باشد )

 

 

 

145

چک کردن ترمینال های اولیه و ثانویه CT از نظر اینکه جرقه نزده و تغییر رنگ نداده باشند

 

 

 

150

کالیبره کردن همه رله های حفاظتی  و رله های کمکی

 

 

 

 

155

کالیبره کردن همه سنجش گرهای و ثبت ها کننده بر اساس  استاندارد

 

 

 

160

چک کردن مقدار مقاومت سیم پیچ میدان و مقایسه آن با مقدار قبلی

 

 

 

165

انجام تست میگر بر روی سیم پیچ میدان و ثبت مقادیر

 

 

 

170

میگر تست سیم پیچ های استاتور و ثبت مقادیر

 

 

 

175

انجام تست شبیه سازی با مدارهای تریپ و نشانگر با قرار دادن برکر در موقعیت تست

 

 

 

180

در صورت بلاتکلیف ماندن کار ، پرمیت را ببندیدو کار را براساس روش در دست اقدام انجام دهید

 

 

 

185

تمیز کردن محوطه و تحویل دادن دستگاه به اپراتور

 

 

 

195

چک کردن تجیهزات از نظر کارکرد درست

 

 

 

200

بستن اجازه کار ( پرمیت )

 

 

 

 

205

تکمیل فیدبک شروع و سابقه دستگاه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 113 بازدید