چگونه موتور دیزلی را که دود می کند رفع عیب کنیم

چگونه موتور دیزلی را که دود می کند رفع عیب کنیم

How do you cure Smokey diesel engine?

 

پاسخ

Answer:

 

دیزلی که دود  سیاه تولید می کند این دوده حاصل احتراق ناقص سوخت در موتور است این دود کردن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد مهم ترین علت آن اشکال در مکانیسم انژکتور است انژکتوری که چسبنده injector sticking  است می تواند دلیل این امر باشد ( سوخت زیاد می فرستد ) سعی کنید با استفاده از افزودنی ها ؛ انژکتور را تمیز نمائید . یک علت دیگر می تواند بدلیل سائیدگی شدید حلقه های سوپاپ باشد .

 

در مورد خودورهایی که پاشش سوخت آنها با کامپیوتر کنترل می شود می تواند علتش اشکال در سنسورهایی باشد که مقدار سوخت را اندازه گیری می کنند و نمی توانند بطور درست مقدار جرم هوا را فشار مانیفولد و ترکیب  گازهای خروجی از اگزوز و میزان بار موتور را تشخیص دهند .

بدون یک سرویس کامل موتور انجام گیرد خیلی مشکل است که بتوان علت واقعی را پیدا کرد

دود سفید می تواند حاصل روغن سوزی و یا ورود آب رادیاتور به داخل محفظه احتراق باشد یکی از دلایل آن می تواند ریختن بیش از اندازه روغن درکارتل موتور باشد و یا اینگه بخش های مکانیکی ( مثل رینگ پیستونها و خود پیستونها سائیده شده و یا صدمه دیده اند .

 

برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید
Read more: #ixzz1lgB8Qgfm>http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_cure_smokey_diesel_engine#ixzz1lgB8Qgfm

 

کلمات و اصطلاحات کلیدی :

  • دود سیاه موتور دیزل = Smoky diesel engines ' black smoke
  • انژکتوری که چسبنده injector sticking
  •  

.............ترجمه از محمد توکلی – 18 بهمن ماه 1390

منبع :

http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_cure_smokey_diesel_engine

 

/ 0 نظر / 687 بازدید