سیستم تخلیه فاضلاب های صنعتی

                                                                  بنام خدا

 

سیستم تخلیه فاضلاب های صنعتی  مجتمع پتروشیمی بندرامام و چگونگی تمیزکاری مجاری آن :

 

1-     سیستم فاضلاب صنعتی پتروشیمی بندرامام از خطوطی با قطرهای آبدهی مختلف از 12 اینچ تا 60 اینچ تشکیل شده است و درهر منطقه به یک محل تلاقی ( manhole  ) منتهی می شود . که معمولا این محل های جهت  تمیزکاری و جمع آوری مواد زائد درون خطوط لوله استفاده می شود .

2-     روش معمول تمیزکاری فاصلاب ها صنعتی در این شرکت عبور دادن سیم بکسل به همراه یک عدد بالون و سپس بستن بسکت یا جاروبک لجن کش و استفاده از دستگاه وینچ (قرقره موتور دار ) جهت کشیدن این مجموعه از محل تلاقی و یا همان منهول های می باشد . و سپس توسط بیل مکانیکی این مواد زائد جمع آوری شده از محل خارج می شوند . و روش دیگر استفاده از دستگاه های جت ماشین در مواقع گرفتگی شدید کاربرد دارد

3-     جنس موادی که باعث گرفتگی این مجاری فاضلاب می شوند عمدتا از نوع کریستالهای نمکی ، لاتکس ها و پلیمرهای صنعتی و خشک می باشد که معمولا در جداره داخلی لوله ها بصورت لایه لایه بر روی یکدیگر انباشته شده و باعث کم شدن جریان سیال عبوری از فاضلاب می شوند .

 

 

این شرکت جهت از بین بردن مواد یاد شده و تمیزکاری فاضلاب های صنعتی در حال بررسی جهت پیدا کردن راهکارهای جدید و استفاده ازدستگاههای sewer cleaner  می باشد . لذا خواهشنمد است با توجه به اینکه آن شرکت درتهیه و تامین دستگاه فوق و همچنین راهکارههای نگهداری فاضلاب های صنعتی می تواند به این شرکت کمک نماید لذا مستدعی است نظرات و پیشنهادات خود را جهت درخواست خرید دستگاه مزبور و استفاده از راهکارهای پیشنهادی تمیزکاری ما را یاری نمائید .

 

 Drainage and cleaning for Industrial sewer system in BIPC

 

1-     Industrial sewer system in BIPC including different type of pipes from 12 to 60 inches which involve some manhole for cleaning of solid garbage

2-     Ordinary method for cleaning of these pipes is apply a wire cable with a balloon and use of special basket with sludge  sweeper and electromotor winch for pulling these and then gathering these garbage with a back hoe  machine  – another method is use of jet machine for cleaning in sever cases .

3-     Kind of garbage in these sewer system are : salt crystals – latexes – industrial solid polymer which always in shape of multi layer accumulate in internal  surfaces of sewer systems pipes and hence causes for restricted fluids in these system

Our company (BIPC) for remove of these purpose (cleaning of sewer system) looking for new method and new equipment in sewer cleaner.

Please help us for finding proper equipment for sewer system cleaner and guide us with your positive suggestions.

 

Thanks in advance

 

Dear Sirs,

 

Industrial sewer system in BIPC consist of  different types of pipes ranging from 12 to 60 inches, each ended to manholes in different places for cleaning purposes. The usual method for cleaning of these pipes is to apply a cable and balloon together with using of special basket pulled by sludge sweeper and electromotor. Afterwards, the garbage is removed from the place of gathering by a back hoe machine. Another method which is used in severe cases is to clean the pipe by a jet machine. The composition of garbage collected in the sewer system is mainly as follows: salt crystals, latexes, and industrial solid polymer that is shaped always in a multi layer accumulation in the inner surfaces of sewer systems pipes, hence causing restricted fluids in the system.

 

We are now looking for better approaches, equipment and solutions to the matter for the purpose at hand, i.e. cleaning of sewer system.

The purpose of this letter is to seek your valuable comments and assistance on the matter. Your advice on proper equipment to be purchase and/or a proper approach to be taken is highly appreciated.   

 

Thanking you in advance,

/ 0 نظر / 15 بازدید