گزارش کار چهارشنبه 21 تیرماه

گزارش کار چهارشنبه 21 تیرماه 1396

دستگاههای زیر :

 1. FT-05-05

 2. FT-05-08

 3. FT-05-13

   

در دو روز گذشته مورد بازبینی قرار گرفته و کارهای زیر روی آن ها انجام گرفته است :

 1. تخلیه و شستشوی سیستم خنک کننده

 2. تعویض کولانت COOLANT ( آب خنک کننده رادیاتور ) با آب بدون املاح DM و ضد یخ ANTIFREEZ

 3.  شستشوی بدنه و اتاق ماشین

 4. شستشوی موتور گیربکس و زیر ماشین

 5. تخلیه مخزن باد

 6. جوشکاری پدال گاز FT-05-05.  و وصل کردن سیم گاز دستی آن که رها شده بود

   

  رادیاتورها و جداره موتور بشدت کثیف بود که مشخص است سالها سرویس نشده اند و این برنامه های PM هم که برای این دستگاهها نوشته شده است همه اش فرمالیته است و در عمل کارآیی ندارد و منحصر به تعویض روغن و فیلتر و گریسکاری می شود که جزء کارهای روتین دستگاههاست.

   

/ 0 نظر / 54 بازدید