افزودني هاي جايگزين گوگرد

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, May 29, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

افزودني هاي جايگزين گوگرد

1-   شرح كلي محصول : باعث بهبود روانكاري در سوخت هايي كه ميزان گوگرد آنها پائين است مي شود .

 چون گوگرد مانند يك روان كننده عمل مي  كند به همين جهت سوختهايي كه ميزان گوگرد آنها پائين است  باعث سائيدگي بيشتر موتور مي شوند . و به همين جهت سوختهايي كه گوگرد آنها پائين اسن بايد بطور مستمر با اضافه كردن افزودني هايي اين اشكال را بر طرف كرد.

محصول فوق رد دو شكل و با دو غلظت موجود مي باشد :

·       افزودني  جايگزين گوگرد  كه مناسب براي استفاده در اتومبيلهاي سواري است .

·       افزودني  تغليظ شده جايگزين گوگرد كه ماسب استفاده در وسائل نقليه سنگين و كاميونها است .

2-   مشخصات :

·       باعث بهتر شدن عملكرد موتور مي شود .

·       كمبود روانكاري كه ناشي از استفاده از سوختهاي با گوگرد پائين است  را جبران مي كند .

·       بهينه كردن كارآيي احتراق .

·       رسوب زدايي از انژكتور سوخت

·       تميز كردن و باز كردن مسير انژكتورهايي كه گرفتگي دارند .

·       كاهش ميزان انتشار آلاينده ها به مقدار 67% در حالتي كه موتور در جا كار مي كند و 50% به هنگاميكه موتور در حالت شتاب گرفتن است

·       كاهش انتشار هيدروكربنها تا 66% به هنگام در جا كار كردن موتور و بالاي 50% به هنگام شتاب گرفتن .

·       صرفه جويي در مصرف سوخت به ميران 5%

·       روانكاري و محافظت از انژكتورها .

·       كاهش ميزان رسوبهايي كه در داخل موتور صورت مي گيرد .

·       جلوگيري از نياز به تعميرات پر هزينه و كاهش زمان از سرويس خارج بودن دستگاه .

·       سازگار با همه انواع سوخت هاي ديزل و همه قطعات موتور ديزلي .

3-   موارد كاربرد :

·       اتومبيل ها

·       تراكتور

·       اتوبوس

·       كاميون

·        همه انواع موتورهاي ديزلي ثابت و متحرك

.................................................................................... م. ت 8 خرداد 1384

 

Sunday, May 22, 2005

 

OIL ADDITVES- CRC

 

  افزودني هاي روغن :

افزودني هاي تميز كننده  موتور

اضافه كردن مواد افزودني به روغن كاري است كه تقريبا در همه انواع روغنهاي مورد استفاده در ماشين ها قرار مي گيرد وامروزه كمتر مي توان روغني را پيدا كرد كه بطور خلص از مواد با پايه معدني و يا نفتي گرفته شده باشد حد اعلاي اينگونه روغنها ؛ روغنهاي تركيبي يا سنتتيك مي باشند كه فرمول بندي آنها كاملا مصنوعي و بر پايه افزودني هايي است كه سبب دوام بالا ي روغن مي شوند بطوريكه گاهس فاصله تعويض روغن خودرو به ازاي هر 100 هزار كيلومتر يم مرتبه صورت مي گيرد .

بايد مشخص شود كه اين افزودني ها چه چيزي اضافه تر از افزودني هايي كه بطو.ر معمول در  روغنهاي موتور و هيدروليك وجود دارند بيشتر دارند . چون امروزه اكثر اين روغنهاي حاوي مواد ضد خوردگي و ضد رسوب و نظاير آن هستند . 

 

اين نوع افزودني چند منظوره مي باشد  و به منظور مخلوط كردن با روغن موتور ساخته شده است و داراي تركيبات آلي –فلزي مي باشد كه به همراه روغن هاي پارافيني با خلوص بالا ارائه داده شده است .

خصوصا براي كاربرد در خودروهايي كه ميزان توقف – حركت انها زياد است تريلر ها و كاروانهايي كه به منظور گشت و گذار مورد استفاده قرار مي گيرند  و سايرموتورهايي كه در شرايط  سخت كار مي كنند مناسب مي باشد .

....................................................................................

مشخصه ها :

·       سازگار و داراي قابليت بالا براي كار با انواع موتور .

·       بهبود حداكثر كارآيي و عملكرد موتور .

·       كاهش تشكيل لجن و موم و رسوب بر روي پيستون .

·       كاهش اصطكاك داخلي و فرسودگي موتور .

·       چلوگيري از اكسيد شدگي و فرسودگي مستمري كه د رموتور وجود دارد .

·       ارائه بهترين خاصيت ضد زنگ و ضد خوردگي براي اجزاي داخلي موتور .

·       پاك نگه داشتن موتور و سبب آرام و يكنواخت كار كردن موتور شدن .

·       باعث مي شود كه عمر كاري روغن زياد شده و دفعات تعمير و نگهداري آن كاهش پيدا كند .

·       باعث احتراق بهتر و صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود .

·       سازگار با همه انواع روغنهاي مورد استفاده در موتور از جمله روغنهاي سنتتيك و انواع روغنهاي توربو .

..................................................................................

كاربردها :

·       موتور گازي

·       اتومبيل

·       كاميون

·       اتوبوس

·       قايق ها

·       تجهيزات كشاورزي و باغباني

·       موتورهاي ساكن و متحرك .

...............................................................................................1خرداد 1384

Sunday, May 22, 2005

 

افزودني سوخت ديزل :

 

 DIESEL ADDITIVE- CRC

 

استفاده از مواد افزودني در سوخت ها خصوصا در مناطقي مثل ايران كه كيفيت سوخت و گازوئيل پائين است  مي تواند مفيد باشد البته بايد بررسي شود كه آيا مواردي را كه سازنده بعنوان مزايا ذكر كرده است تا چه در عمل ، واقعيت دارد . در ايران ميزان گوگرد موجود در گازوئيل بسيار بالاست و بهترين نوع گاز

/ 0 نظر / 16 بازدید