تمیز کننده سوپاپهای موتور :

CRC™ valve cleaner

تمیز کننده سوپاپهای موتور :

سوپاپها دریچه های ورودی و خروجی به موتور هستند اگر درست کار کنند راندمان کاری موتور و عملکرد آن بسیار خوب می شود ولی سوپاپها چون در شرایط کاری مشکلی هستند و مدام با گرما و گازهای خورنده و نیز ذرات ومختلف سرو کار دارند در اثر دوده و رسوبات بعد از مدتی کثیف می شوند و بخوبی بر روی نشیمنگاه = سیت = seat  قرار نمی گیرند و در عملکرد موتور اخلال ایجاد می شود . یک روش آن است که سر سیلندررا باز کنیم و سوپاپها را تمیز کنیم ولی محلولهایی در بازار وجود دارد که می توان آن ها را به بنزین و گازوئیل اضافه کرده تا به هنگام احتراق در موتور باعث تمیز کردن سوپاپها شوند.

باید دقت کرد که این تمیز کننده ها اغلب حاوی مواد مضر برای محیط زیست هستند از قبیل تری متیل بنزین و نفتالین و آروماتیک های سنگین و مواد نفتی دیگر می باشند به همین جهت نباید این مواد وارد محیط زیست شوند .

 

در اینجا توضیحی در مورد یکی از این تمیزکننده های سوپاپ که ساخت شرکت : سی آر سی است آورده شده است :

·         استفاده از این محلولها باعث تمیزی و برداشتن روسوبات روی سوپاپ می شود .

·        مصرف سوخت را کم می کنند و عملکرد موتور را افزایش می دهند

طرز استفاده : قبل از اینکه باک را پر کنید  " محلول تمیز کننده سوپاپ"  را درون باک بنزین و یا گازوئیل بریزید . استفاده از یک قوط250 میلی گرمی برای 50 تا 80 لیتر سوخت کافی است . توجه کنید که بطور مرتب  لازم است این کار انجام گیرد .

نمونه هایی که ما در بانک ماشین آلات استفاده می کنیم ساخت زله بلژیک هستند.

 

.........مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 20 فروردین ماه 1390 - BIPC

 منابع :

 

http://www.autoparts.ie/autoparts/SAFETY%20DATA/CRC%20MSDS/MSDS%20%20CRC%20Valve%20Cleaner%20250ml.pdf

 

/ 0 نظر / 74 بازدید