زاپاس :

 زاپاس :

طی این یک قرن اخیر که درهای سرزمین ما بطور کامل  به روی غرب باز شده و افرادی زیادی از خارجی ها آمدند و رفتند و نیز ایرانی هایی  که خارج درس خوانده بودند باعث شدند که بسیاری از کلمات  بیگانه وارد زبان پارسی شود .  از کلمات و واژه های روسی گرفته تا فرانسوی و انگلیسی و حتی هندی . و این غیر از انبوه واژگان عربی بود که طی 14 قرن گذشته و در اثر تاخت و تاز عربها و نیز پس از آن حمله مغولها و ترک و تاتار به این سرزمین صورت گرفته است هر که آمد واژه هایی را هم با خودش آورد و این روند البته در یک قرن اخیر و بویژه در این 50 سال گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است .

البته تعامل با شرق و غرب و وارد شدن واژه های خارجی به زبان ما می تواند به غنای زبان فارسی کمک کند ولی بشرط اینکه معادل سازی شود و معانی دقیق آنها توضیح داده شود تا باعث سردرگمی افراد نشود . در زیر نمونه ای از این موارد داده شده است که فقط مشت نمونه خروار است.

ZAPAS = زاپاس (روسی) ذخیره – یدکی) مثلاً لاستیک زاپاس.

CAMION = کامیون (فرانسه) اتومبیل باری

COMIONET = کامیون کوچک با با ظرفیا 5/1 تن.

 GRIPAGE = گریپاژ-گیر کردن مثل گیر کردن پیستون در داخل سیلندر

ZIGZAG = زیگزاک (که به غلط به آن می گویند زیگزال!)

 

...............محمد توکلی – 4 تیرماه 1391 – ممکو  BIPC  خوارزمی

/ 0 نظر / 11 بازدید