گزارش کار چهارشنبه 11 مردادماه 1396

گزارش کار چهارشنبه 11 مردادماه 1396

ادامه کار تمیزکاری و سرویس سیستم خنک کننده تراگ  TR-10-07 و همزمان هم آب سیستم خنک کننده تراک حمل آب ژاول هم تخلیه شد تا در شنبه درون هر دوی آنها آب دی ام و ضد یخ ریخته شود .

امروز هوای بسیار شرجی و دم کرده ای بود و کار کردن در سایت بسیار مشکل بود . الزاما بعد از پایان کار دوش گرفتم !

.............11 مرداد ماه 1396  KHBIPC

/ 0 نظر / 56 بازدید