بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Monday, April 18, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

مقدمه :

تعميرات پيشگيرانه  يا PM و پايش شرايط كار دستگاه  يا CM  كه جديد تر از ان است همه و همه روشهايي است كه يكي بعد از ديگري در كشورهاي صنعتي بكار گرفته مي شوند و موج استفاده از انها البته با جندين مرحله تاخير به ما هم كه در اين گوشه دنيا زندگي مي كنيم مي رسد و تازه همان هم ، انگونه كه بايد و شايد اجرا ء نمي شود چون همانگونه كه در متن هم امده است داشتن يك برنامه  PM  يا  CM  هر چقدر هم خوب و دقيق باشد بتنهايي كافي نيست و بايد نيروهاي كاري ورزيده و ماهري باشند تا بتوانند آن را اجرا كنند و گرنه در حد حرف باقي مي ماند .

واقعيت اين است كه د راين ديار نيروي كار ارزان است و منابع اوليه و سوخت ارزان و نداشتن دانش و آگاهي هم وقتي با اين شرايط قرين شود نتيجه اش اين مي شود كه مسئله تعميرات پيشگيرانه جدي گرفته نمي شود و تا دستگاه كار مي كند از ان كار مي كشند و هنگاميه منهدم شد تازه به فكر درست كردن و تعمير آن مي افتند و اين تقريبا قاعده اي است كه در خيلي از موارد وجود دارد و مختص به مكانيك و هيدروليك و نظاير ان هم نمي شود .

نظم و ترتيب عامل ديگري است كه دراينجا چندان بدان  پايبند  نيستند كه بايد اين عادت در بين گروههاي تعميراتي ما رواج پيدا كند و به اين نكته خيلي مهم توجه داشته باشيم كه مشكلاتي كه در كار دستگاه پيش مي آيد ربطي به بد شانسي و قضا و قدر و اينجور مسائل بي پايه و اساس ندارد البته من به خوبي به اين نكته واقف هستم كه ما اينجا در ايران با مشكل قطعات يدكي بطور جدي روبرو هستيم يا با كمبود قطعه خوب و مرغوب خارجي مواجه هستيم يا اگر احيانا از قطعات داخلي استفاده مي شود آن كيفيت لازم را ندارند و گاهي خرابي دستگاهها را مي توان به نامرغوب بودن آنها نيز نسبت داد ولي در هر حال نبايد فرافكني كرد و ايرادهايي را كه داريم به گردن ديگران بيندازيم . اين همه ما در كارهيا تعمير و نگهداري دچار اشتباه و خطا مي شويم آيا تا بحال كسي را پيدا كرده ايد كه شهامت اعتراف به اين اشتباهات را داشته باشد . جالب تر اينكه اين خطاها گاهي دوباره هم تكرار مي شوند چون ما عادت نداريم تجربيات  خودمان را لاقل براي استفاده خودمان يادداشت كنيم الان زماني نيست كه ما خود را به دانسته هايي كه در حافظه داريم متكي كنيم . پيشگيري نياز به تجربيات و دانش فراوان دارد تا بتواند با ممانعت از تعميرات اساسي و سنگين بر روي دستگاهها ، هزينه اي كاري آنها را كاهش دهد .

ما بايد لاقل به اين گفته قديمي خودمان عمل كنيم كه مي گويد پيشگيري بهتر از درمان است يا يك جو پيشگيري بهتر  از هزار خروار درمان است . و اين نه تنها د ر زمينه درمان و سلامت بلكه در تعمير و نگهداري دستگاههاي صنعتي هم مصداق دارد .

 

تمركز بر روي پيشگيري هميشه بهتر از تعمير است . در اينجا بعضي از بهترين روشهايي را كه شما مي توانيد بكار بگيريد تا دستورالعمل هاي پيشگيرانه را براي سيستم هاي هيدروليك  به روز بكنيد آمده است :

اكثر شركتها پول زياد يبرا آموزش كاركنان خود اختصاص مي دهند تا در عيب يابي و تعمير سيستم ها هيدروليك مهارت لازم را پيدا كنند و. اگر اين كوشش هاي بر روي آموزش روشهاي پيشگيرانه متمركز شود ،  هزينه و وقت كمتري  براي عيب يابي و تعميرات صرف خواهد شد .

 اغلب ما خرابي هايي را كه در سيستم هاي هيدروليك پيش مي آيد امري طبيعي تلقي مي كنيم و كمتر توجه داريم كه مي توان با اقداماتي از بروز اين حوادث جلوگيري كرد و يا آنها را حذف نمود . هنگاميكه من در دهه 1980 در شركت كندال كار مي كردم  ما تمام تلاش خود را صرف نگهداري پيش فعال قرار داديم تا به اين وسيله خرابي هاي پيش بيني نشده اي را كه در سيستم ها هيدروليك پيش مي آيد حذف كنيم .

فقدان نگهداري  مطلوب از سيستمهاي هيدروليك از عمده ترين علل خرابي اينگونه سيستمهاست با وجود اين اكثر كارد تعمير و نگهداري با روشهاي مناسب نگهداري اينگونه سيستمها آشنايي لازم را ندارند . اصل اساسي در انجام اين كار در دو زمينه است :

ابتدا : تعميرات پيشگيرانه ، كه كليد موفقيت رد هر نوع برنامه تعمير و نگهداري است چه در سيستمهاي هيدروليك وچه در ساير زمينه ها كه نياز به داشتن قابليت اطمينان بالا دارند .

و دومين زمينه : تعميرات اصلاحي است اگر بصورت استاندارد اجراء شود مي تواند در بسياري از موارد باعث جلوگيري از بوجود خرابي در دستگاهها شود .

1- تعميرات پيشگيرانه :

تعميرات پيشگيرانه يا PM در سيستمهاي هيدروليك ، ساده و اساسي است هرگاه به شكل مناسب اجراء شود و مي توان باعث حذف خرابي اجزاء  سيستم هيدروليك شود. PM  بكاري گيري نوعي نظم است كه بايد طبق روال خودش انجام گيرد . تا نتيجه لازم رابدهد . ما بايد به برنامه هاي PM با ديدي هدفمند و نتيجه بخش نگاه كنيم نه اينكه صرفا انجام يك سري كارهاي برنامه ريزي شده باشد . بسياري از سازمانها دستورالعمل هاي خوبي براي PM دارند اما نفرات تعميراتي لازم براي به اجراء در آوردن  ان را ندارند افراد ورزيده و ماهري كه بتوانند اين نكات  روي دستگاه پياده كنند . شما براي اينكه بتوانيد تعميرونگهداري پيشگيرانه را بر روي دستگاههاي خود اجرائ كنيد لازم است مراحل زير را پياده كنيد :

·       ابتدا لازم است شرايط كاري دستگاه را مورد شناسايي قرار دهيد . مثلا  اين موضوع كه آيا سيستم مورد نظر بطور شبانه روز و 24 ساعته  در 7 روز هفته كار مي كند ؟ يا مثلا دستگاه در 70%  مواقع  ا فشار و و جريان حداكثر كار مي كند . و اينكه محيطي كه دستگاه در ان كار مي كند محيط پاكيزه و تميزي است يا آلوده  است  گرماي هوا چگونه است ؟ همه اينها مواردي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند .

·       سازنده دستگاه بريا تعميرات پيشگيرانه چه تجهيراتي را بر روي دستگاه نصب كرده است ؟

·       آيا عوامل لازم بريا عملكرد دستگاه كه بر روي آن نصب شده ايت متناسب با موازين استانداردهاي بين المللي و ISO  هست يا نه ؟

·       چه معيارها و شاخص هايي را شركت سازنده فيلتر براي ساخت فيلترهاي مناسبي كه بتوانند نياز دستگاهها را برآورده كنند  در نظر گرفته  است ؟

·       آيا تاريخچه اي از اين نوع اقدامات بر روي دستگاههاي هيدروليك وجود دارد تا بتوان در موقع لزوم به آنها مراجعه كرد ؟

در اينجا نيز مثل همه برنامه هاي PM  بايد براي هر يك از وظايف PM  دستورالعمل خاص خودش را بنويسيم . . اين دستورالعمل ها  بايد براي تمام افراد از پائين ترين رده تا بالاترين رده ها قابل فهم و دقيق باشند .

دستورالعمل هاي PM  مي بايست  جزئي از طرح شغلي PM  و شامل : نيازهايي كه براي اجراي وظائف مي شود نيز باشد . وسائل يدكي يا ابزاري كه براي انجام اين PM  لازم است بايد در انبار ذخيره شود و نكات ايمني را هم براي اين كار در نظر بگيرند و خطرات بالقوه را هم شناسايي كنند . اين وظايف بايد شامل نكات زير باشد :

·       تعويض  فيلتر هاي هيدروليك فشاري يا برگشتي .

·       گرفتن نمونه اي از سيال هيدروليك .

·       فيلتر كردن سيال هيدروليك

·       چك كردن  سيستم محرك هيدروليك

·       تميز كردن داخل مخزن سيستم هيدروليك

·       تميز كردن بيرون مخزن سيستم هيدروليك

·       چك كردن فشارهاي ثبت شده سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ميزان جريان پمپ هيدروليك

·       چك كردن شلنگها ، لوله ها و متعلقات سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ولتاژي كه متناسب با شير خودكار در دستگاه وجود دارد .

·       چك و ثبت كردن مقدار خلائي كه در محل مكش پمپ ايجاد مي شود.

·       چك و ثبت كردن مقدار جرياني كه موتور پمپ اصلي مي كشد .

·       چك و ثبت كردن  چرخه كاري دستگاه

 

تعميرات پيشگيرانه هسته اصلي حفاظت از سيستمهاي هيدروليك  است تا عمر كاري قطعات  آن را به حداكثر برساند و  ميزان خرابي ها را به حداقل كاهش  دهد . PM و دستورالعملهاي  ان را بايد به گونه اي متناسب نوشت تا اين امكان را فراهم كند كه دستگاه با حداكثر توان خود ع بيشترين عمر كاري  را داشته باشد . و به اين طريق اين امكان را بوجود اورد كه افراد تعمير و نگهداري  ع دستگاه را تحت كنترل داشته باشند نه اينكه  دستگاه افراد تعميراتي را تحت كنترل قرار دهد ! و اين ما هستيم كه تصميم مي گيريم چه موقع تعمير و نگهداري را بر روي دستگاه انجام دهيم و چه مقدار بابت  آن پول خرج كنيم . در غير اينصورت بايد تسليم روش قديمي تعميرات  اجباري

 BREAKDOWN  MAINTENANCE  شويم كه هزينه هاي ان به مراتب  بالاتر است .

دانش هيدروليك :

همه مي گويند كه دانش قدرت است . اي

/ 0 نظر / 20 بازدید