ترموستات :

Sunday, January 14, 2007

 

Thermostat

ترموستات :

 

 

مقدمه :

تروموستات يكي از بخش هاي مهم خودرو است كه اگر چه ساختماني ساده دارد اما نقش مهمي را در كاركردن درست موتور بازي مي كند .

هر چند  در اينجا بيشتر رسم بر اين است كه زمستانها از تروموستات استفاده مي كنند و دليل آتن هم اين است كه به اين وسيله آب بخاري ماشين سريع تر گرم مي شود اما ترموستات وسيله اي است كه بايد هميشه روي موتور خودرو نصب باشد  و تابستان و زمستان ندارد ! ولي  از آنجائيكه هواي اغلب نقاط ايران گرم است و موتور هم به سرعت گرمن مي شود ( جز در مناطق سردسير آنهم در زمستانهاي سرد مانند همدان ولرستان  و شمال غرب ايران ) و نيز ار انجائيكه ما معمولا مقيد به رعايت استاندارد ها نيستيم و خودروهايي هم كه داريم استاندارد نيست ! به اين جهت تابستانها و فصول گرم ترموستات را باز مي كنند و فقط در فصل زمستان آن را نصب مي كنند .

اما ترموستات يك شير حرارتي ساده است كه با يك مايع حساس به حرارت مانند جيوه يا نظير آن كار مي كند و به هنگام گرم شدن منبسط شده و مسير آب را باز مي كند . تروموستات به هنگام بسته بودن فقط باعث گردش آب به دور موتور مي شود و جريان آب به رادياتور را  قطع مي كند . اين كار باعث مي شود كه دماي موتور سريعا بالا رود .

لازم به ذكر است كه موتور نبايد زياد گرم شود و نيز نبايد سرد كار كند سرد كار كردن باعث مي شود كه روغن سفت شود و جداره هاي سيلندر و ساير قطعات بخوبي روانكاري و روغنكاري نشوند . جالب است بدانيد كه بيش از 90% سائيدگي موتور مربوط به همان استارت اوليه صبحگاهي است كه روغن مونور در كارتل جمع شده و موتور سرد است به همين جهت  در ابتداي صبح بايد موتور را به آرامي و بدون گاز دادن روشن كرد تا كمترني سائيدگي صورت گيرد . دماي كاري موتور هم بايد حدود 85 درجه باشد از اين كمتر و بيشتر براي موتور ضرر دارد .

نصب تروموستات خيلي ساده است  كافي است درپوش محفظه ترموستات را كه در نزديكي رادياتور قرار دارد باز كنيد و ترموستات را به شكلي كه استوانه آن بطرف موتور (پائين ) باشد در محفظه قرار دهيد .

در بازار تروموستات ها را بر حسب درجه حرارت آنها مي فروشند مثلا ترموستات 85 درجه يا 75 درجه و از اين قبيل .

در مناطق سردسير عدم استفاده از ترموستات ضمن اينكه باعث مي شود كه گرماي موتور هدر رود و در بخاري مورد  استفاده قرار نگيرد باعث آسيب ديدن موتور هم مي شود .

اما گير كردن و باز نشدن ترموستات هم مي تواند خطرناك باشد وباعث صدمه ديدن موتور و گرم شدن بيش از اندازه وسوختن واشر سر سيلندر و سوپاپها و اشكالات ديگر شود . بايد حتما درستي كار تروموستات بررسي و چك شود با انداختن آن در آب جوش مي تواند  اين كار را انجام داد .

 

http://www.innerauto.com/images/partImages/thermostat1.jpg

 

موتور اتومبيل قبل از اينكه شروع بكار كند نياز به گرم شدن دارد دريت مثل بدن شما كه قبل از انجام حركات ورزشي ، ابتدا لازم است كه مقداري گرم شود . ترموستات در واقع چنين كاري را انجام مي دهد و وظيفه گرم كردن موتور را بر عهده دارد .

تروموستات به موتور اين امكان را مي دهد كه سريعا گرم شده و درجه حرارت آن بالا رفته سپس اين درجه حرارت را ثابت نگه مي دارد .

محل قرار گرفتن تروموستات در بين موتور و رادياتور قرار دارد . ترموستات وسيله اي ساده است كه از يك فنر و قسمت حساس به حرارت درست شده است كه تا هنگامي كه دماي موتور بالا نرفته است بسته مي ماند و امكان گردش مايع خنك كننده را به داخل رادياتور نمي هد اما  وقتي موتور گرم شد در اثر حرارت باز شده و امكان خنك شدن را به موتور مي دهد و به اين ترتيب دماي موتور را در يك محدوده ثابت نگه مي دارد . هنگامي كه درجه حرارت مايع خنك كننده به 180 تا 195 درجه فارنهايت ( 82 تا 91 درجه سانتي گراد ) رسيد تروموستات خودرو شروع  به باز شدن مي كند و امكان جريان يافتن مايع خنك كننده (آب ) را به داخل رادياتور مي دهد . دراين زمان درجه حرات مايع خنك كننده (آب رادياتور ) به 200 تا 218 درجه فارنهايت ( 93 تا 103 درجه سانتيگراد )  رسيده است و در اين حالت ترموستات كاملا باز شده و  آب  از موتور بداخل رادياتور جريان دارد .

شگردي كه ترموستات دارد در استوانه نازكي است كه در درون ترموستات است و بصورتي قرار مي گيرد كه به سمت موتور است درون اين استوانه با نوعي موم پر شده است كه در 180 درجه فارنهايت (82درجه سانتيگراد ) شروع به ذوب شدن مي كند . و ميله اي كه متصل به يك شير است شروع به فرو رفتن در داخل اين موم مي كند و هنگامي كه موم منبسط مي شود اين ميله را بطور كامل از محفظه بيرون مي راند . اين همان پديده اي است كه در خروجي  گرمخانه ها  و  پنجره هاي سقفي مورد استفاده قرار مي گيرد . greenhouse vents and skylights.

موتورهاي مختلف داراي تروموستات هاي متفاوتي هستند . تروموستات هايي با طيف حرارتي مختلفي وجود دارند  كه تا 2000 درجه فارنهايت هم كار مي كنند .

گرم شدن موتور باعث مي شود كه موتور بهتر كار كند و آلودگي كمتري داشته باشد و انتشار گازهاي آلاينده هم كمتر باشد . البته طيف كاري تروموستاتي كه روي موتور بسته مي شود بسته به نوع موتور ميزان باري كه موتور حمل مي كند شرايط آب و هوايي و عوامل ديگر ،  متفاوت است .

اغلب تروموستات ها به شكل گلوله اي pellet type" هستند چون در آنها از همان موم گفته شده استفاده شده است كه انبساط آن باعث فشار آوردن روي شير شده و سبب باز شدن آن مي شود

 ممكن است تروموستات دچار گرفتگي  شود و  بسته بماند در اين حالت گاهي گرماي  موتور  بيش از اندازه  بالا مي رود overheated  كه مي تواند بدليل خرابي  واتر پمپ باسشد و  يا اينكه آب رادياتور نشت كرده و كم شده است . به همين جهت لازم است كه تروموستات را بطور مرتب بررسي كنيد تا از گرم شدن بيش از اندازه موتور جلوگيري شود . گرم شدن بيش از اندازه موتور مي تواند باعث سايش قطعات موتور شده و سوخت را هم هدر دهد .

 

.............................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي –24 ديماه 1385 – ماهشهر

منبع :

http://www.innerauto.com/Auto_Part/Thermostat/

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید