رعایت نکات ایمنی به هنگام کار با کرین های متحرک

رعایت نکات ایمنی به هنگام  کار با کرین های  متحرک

1-      قلاب = هوک کرین به هنگام حرکت حتماً باید مهار شده باشد حرکت با هوک اویزان می تواند بسیار خطرناک باشد و در ضمن  بلند کردن و پائین آوردن بار باید به آهستگی صورت گیرد و نباید این کار را با شتاب انجام داد

2- برای جلوگیری از شکستن یا بریدن سیم بکسل و مطمئن شدن از اینکه بالابر می تواند بار به صورت ایمن بلند کند ، قلاب باید با حداق سیم بکسل مورد نیاز درگیر شود.

3- چنانچه درگیری سیم بکسل با قرقره نامتقارن باشد سبب کج شدگی بار خواهد شد.

4- تلسکوپ های جرثقیل باید به شکل مساوی باز شوند.

5- باز شدن قسمت های اول و دوم بوم به شکل خودکار بوده و قسمت های بعدی دستی است . بهتر است تا حد ممکن به دلیل استحکام بیشتر از قسمت های اول و دوم استفاده شود.

6-  وایر(سیم بکسل) دچار گره خوردگی،پیچ خوردگی،ساییدگی،کشیدگی و خوردگی نشده باشد.

7- وایر دستگاه به درستی روی درام و قرقره ها قرار گرفته باشد.

8- از هرگونه حرکت شتاب زده و سریع هنگام بیرون دادن یا جمع کردن تلسکوپ خودداری کنید.

9- به یاد داشته باشید تمام حرکت های جرثقیل باید به آرامی انجام شود.

10- زمانی که قلاب در پایین ترین سطح قرار دارد وایر باید حداقل دو دور روی درام باقی مانده باشد.

11-  از تماس یافتن قلاب جرثقیل با انتهای بوم جلوگیری کنید.

12- جرثقیل برای کشیدن بار نیست هرگز برا ی کشیدن بار از جرثقیل استفاده نکنید.

13- هنگام حرکت با بار، در صورت امکان برای جلوگیری از نوسان بار،آن را مهار کنید.

14- هرگز با باری که وزنش نزدیک به ظرفیت جرثقیل است حرکت نکنید.

15- در شیب  ها اگر موقع حرکت به چرخش نیاز است پیش از آزاد کردن ترمزها ، کلاچ های مکانیکی را درگیر کنید.

16- هرگز تا زمانی که مطمئن نشدید کسی پشت دستگاه قرار ندارد عقب نروید.

17- برای حرکت در مسافت های طولانی ،بوم جرثقیل های بوم خشک را متناسب با مسیر حرکت مستقر  کنید به این معنی که در سراشیبی ها بوم به سمت عقب و در سربالایی بوم به سمت جلو قرار گیرد.

18- هنگام حرکت در جاده ها ( در مواقع ضروری) سینی گردان دستگاه را قفل کنید، ترمز چرخش را بکشید و بوم را به طور کامل پایین آورده و ببندید.

19- هنگام کار با جرثقیل از دست زدن به قسمت های گردنده خودداری کنید. 

20- شعاع بار یا شعاع عملیاتی از مرکز چرخش دستگاه محاسبه می شود نه از پین پایه بوم.

21- همیشه در محدوده ظرفیت مجاز دستگاه (SWL) کار کنید.

22-تمامی اندازه ها و فواصل قید شده در حدول بار دستگاه بر پایه ی عملیات در زمین محکم، مسطح و با جک های تعادلی کاملا ً باز محاسبه شده اند. در غیر این صورت طبق توصیه ی سازنده عمل کنید.

23- پیش از باربرداری بارهای سنگین،پایداری و ثبات دستگاه را بررسی کنید به این صورت که بار را کمی از زمین بلند کرده و متوقف کنید سپس ترمزها را بررسی کنید. در صورت فقدان مشکل ، کار را ادامه دهید.

24- هرگز از ثبات و پایداری دستگاه برای تعیین ظرفیت آن استفاده نکنید.به عبارت دیگر هرگز از نقاط واژگونی برای نشان دادن توانایی جرثقیل برای بلند کردن بار استفاده نکنید.

25- اگر آثار و نشانه های واژگونی وجود دارد ( مانند بلند شدن جک های تعادلی) بدین معناست که در این شعاع کاری، باری بیش از حد مجاز به دستگاه اعمال شده است.

26- جک های تعادلی را تا جایی پایین بیاورید که لاستیک ها از زمین جدا شوند.

27- همیشه در حین کار مخصوصا ً پس از باربرداری سنگین ، موقعیت جک ها را بررسی و تنظیم مجدد نمایید.

28- همیشه از تراز بودن دستگاه خود مطمئن باشید.

29- تا حد ممکن از بوم با طول کوتاه تر استفاده نمایید.

30- در صورت استفاده از بوم کمکی یا بوم افزایشی ، از جدول بار مخصوص به آن استفاده نمایید.

31- اجازه ندهید بار به بوم یا جک های تعادلی برخورد کند.

32- در صورت برخورد بار با بوم، بوم حتما ً باید توسط کارشناس مربوطه بازرسی شود.

33- بارهایی را که وزن آنها بسیار نزدیک به ظرفیت مجاز دستگاه (SWL) هستند تا حد امکان نزدیک به زمین جابه جا کنید.

34- بار کاملا ً متقارن در سیم بکسل قرار گیرد.

35- قلاب جرثقیل دقیقا ً روی مرکز بار باشد.

36- تمام سیم بکسل ها باید سفت و کاملا ً صاف و به طور صحیح روی درام جمع کننده پیچیده شوند.غلط یا ناصاف پیچیده شدن سیم بکسل می تواند باعث بریدگی آن شو د.

37- ناهموار جمع شدن وایر(سیم بکسل) می تواند بر اثر تنظیم نبودن زاویه ی قرقره ی پاشنه بوجود آید.

38- طول سیم بکسل آزاد بیرون آمده از گوه حداقل باید 6 برابر قطر سیم بکسل باشد.

39- کج شدن گوه باعث آسیب دیدگی سیم بکسل می شود.

40- مطمئن شوید که جرثقیل می تواند به طور ایمن بار را از حالت افقی به حالت عمودی بلند کند.وقتی بار بلند می وشد فاصله افزایش یافته و ظرفیت جرثقیل کم خواهد شد.

41- هنگام پایین آوردن بار مراقب باشید که ریگر یا افراد دیگر زیر و نزدیک بار قرار نگرفته باشند و همیشه به علامت های علامت ده خود توجه داشته باشید.

42- تمام حرکات جرثقیل را تحت کنترل خود داشته باشید مخصوصا ً هنگام بالا بردن و پایین آوردن بار، دستگاه را با دقت و ارامی کنترل کنید.شکسته شدن بوم حوادث شدیدی را به دنبال دارد.

43- در صورت نامتعادل بودن جرثقیل و تراز نبودن، بار به یک سمت کشیده می شود.همیشه به کمک تراز سنج از تراز بودن دستگاه مطمئن شوید.

44- بیرون کشیدن بار به وسیله تکان های شدید و مکرر از داخل گودال ها می تواند باعث کاهش ظرفیت جرثقیل می شود.

45- دو یا تعداد بیشتری با ر مجزا را با یک مرحله عملیات باربرداری به صورت ترکیبی بلند نکنید، حتی اگر وزن کلی آن بارها در حد ظرفیت باربرداری جرثقیل باشد.

46- استفاده از طناب مهار را برای مهارکردن بار به ریگر خود یادآوری کنید.

47- هنگام کار با جرثقیل در نزدیکی کارگرانی که در نقاط مرتفع کار می کنند بسیار احتیاط کنید.

48- در صورتی که با چند جرثقیل در یک مکان مشغول فعالیت هستید با سایر رانندگان قبل از کار هماهنگی های لازم  انجام شود.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید