اورهال آروماتیک

 از وسط هفته گذشته حدود 3 دیماه اورهال آروماتیک شروع شده و امروز که با میلاد صحیت می کردم گفت فقط دیروز جمعه 8 دیماه 8 تا مبدل رو بیرون کشیدین که این برای خودش یه رکورده ... قرار شد جزئیات کار رو هم بگه بنویسم ...

/ 0 نظر / 166 بازدید