ترانزیستور ولتاژ بالای نمایش افقی رنگ در تلویزیون سامسونگ FJAF6806D

ترانزیستور ولتاژ بالای نمایش افقی رنگ در تلویزیون سامسونگ FJAF6806D

 

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation Rev. A, July 2002

FJAF6806D

NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor

Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test: Pulse Width=5ms, Duty Cycle < 10%

Electrical Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test: PW=20ìs, duty Cycle=1% Pulsed

Thermal Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Rating Units

VCBO Collector-Base Voltage 1500 V

VCEO Collector-Emitter Voltage 750 V

VEBO Emitter-Base Voltage 6 V

IC Collector Current (DC) 6 A

ICP* Collector Current (Pulse) 12 A

PC Collector Dissipation 50 W

TJ Junction Temperature 150 °C

TSTG Storage Temperature -55 ~ 150 °C

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Units

ICES Collector Cut-off Current VCB=1400V, RBE=0 1 mA

ICBO Collector Cut-off Current VCB=800V, IE=0 10 ìA

IEBO Emitter Cut-off Current VEB=4V, IC=0 40 200 mA

BVEBO Base-Emitter Breakdown Voltage IE=300mA, IC=0 6 V

hFE1

hFE2

DC Current Gain VCE=5V, IC=1A

VCE=5V, IC=4A

8

4 7

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC=4A, IB=1A 5 V

VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage IC=4A, IB=1A 1.5 V

VF Damper Diode Turn On Voltage IF = 4.5A 2 V

tSTG* Storage Time VCC=200V, IC=4A, RL=50Ù

IB1=1.0A, IB2= - 2.0A

3 ìs

tF* Fall Time 0.2 ìs

Symbol Parameter Typ Max Units

RèjC Thermal Resistance, Junction to Case 2.5 °C/W

FJAF6806D

…………..محمد توکلی – 1 اسفندماه 1390 –  bipckharazmi -  machinery bank -

منابع :

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FJAF6806D.pdf

برای دیدن مدار کامل تعمیر تلویزیون سامسونگ به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.e-rusu.ro/scheme/Samsung/KS3A/34228.pdf

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
نرگس شمس

یک پیشنهاد ویژه : طرح بیزنا ( بیزنس ملی ایران ) برای شما که در اینترنت فعال هستید بسیار مفید است و می توانید در کمتر از یک دقیقه فروشگاه اینترنتی (رایگان) ثبت و ایجاد نمایید و به تجارت الکترونیک بپردازید...