Sunday, April 03, 2011

تعریف تولید ناب :  بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

Defining lean production: some conceptual and practical issues

مقدمه :

تعریف تولید ناب :

انجام کارها به کمترین نیروی کار

تولید ناب شامل کوشش های بی پایانی است که جهت حذف یا کاهش مودا muda' = عبارت ژاپنی برای هر نوع فعالیت زائد و یا فعالیتی که باعث مصرف منابع بدون اضافه کردن ارزش افزوده می شود گفته می شود ) در طراحی ، ساخت و توزیع و میز فرآیند خدمات مشتری  صورت می گیرد . این روش تولید ناب دردر شرکت  تویوتا و توسط تالیچی اوهنو ( 1912- 1990 ) و در طی جنگ جهانی دوم  ابداع شده است . دوره ای که ژاپن در حال بازسازی بود سپس این طرح توسط جیمز .پ. ووماک  و دانیل تی جونز  در کتاب " تفکر ناب " گسترش و توسعه پیدا کرد. نام دیگر آن نیز تولید ناب = ساخت و ساز ناب است .

 

تولید ناب Lean Production

 

 

lean production

  

Definition

Doing more with less by employing 'lean thinking.' Lean production involves never ending efforts to eliminate or reduce 'muda' (Japanese for waste or any activity that consumes resources without adding value) in design, manufacturing, distribution, and customer service processes. Developed by the Toyota executive Taiichi Ohno (1912-90) during post-Second World War reconstruction period in Japan, and popularized by James P. Womack and Daniel T. Jones in their 1996 book 'Lean Thinking.' Also called lean manufacturing.

 

 

نوشته جوزف پیترسون

از بخش مدیریت و فناوری کیفیت Quality technology & management

 دانشگاه لینکوپین سوئد

چکیده مقاله :

هدف : هدف از نوشتن این مقاله تحقیق در مورد تعریف تولید ناب  است و روشها و اهدافی که در ارتباط با  مفهوم این واژه وجود دارد و نیز اینکه چه تفاوتی با دیگر مفاهیم رایج مدیریتی دارد

طراح / روش شناسی / نگرش

این مقاله بر پایه مروری بر فرهنگ اصطلاحات معاصر از تولید ناب  یا استفاده از مجلات و کتابها نوشته شده است

یافته ها :

در این مقاله نشان داده شده است که تعریف دقیقی از عبارت تولید ناب در میان نویسندگان وجود ندارد . وتعاریف متفاوت از این واژه بستگی به مفاهیم مختلفی دارد که با آن سرو کار داریم . به همین جهت نتیجه می گیریم که تولید ناب تعریف دقیقی در بین مطالبی که مورد مطالعه قرار گرفته است ندارد .

تعاریفی که صورت گرفته است نه تنها گاهی در تئوری باعث سردرگمی می شوند بلکه حتی در عمل هم می توانند گمراه کننده باشند . در این مقاله راجع به برداشت های متفاوتی که هر سازمان ممکن است از این مفهوم داشته باشد هم بحث شده است . که هر سازمانی با توجه به نیازهایی که داشته است برداشت خودش را از این واژه ارائه داده است .

هرچند پذیرفتن معنی کلی این واژه می تواند به سازمانها کمک کند تا با موفقیت بیشتری آن را به مرحله اجرا بگذارند .

سرمنشاء / ارزش ها

در این مقاله یک چشم اندازه حیاتی که در مورد تولید ناب وجود دارد ارائه شده است . ومدخلی برای بحث در مورد مدل های مدیریتی   ایجاد شده است .

کلمات کلیدی :

تولید ناب – مدیریت جامع کیفیت = TQM

 نوع مقاله : مقاله نظری

 

مقدمه :

هنگامی که تحقیق در مورد تولید ناب = LP را آغاز می کنیم اولین پرسشی که بطور طبیعی در ذهن می آید این است که :

ناب به چه معنی است ؟ ناب را چگونه تعریف می کنند ؟

ناب با دیگر مفاهیم مدیریتی چه ارتباطی دارد ؟

چه نقاطی مشترکی با سایر مفاهیم مدیریتی دارد ؟

و ناب چه نقاط اختلافی با سایر مفاهیم مدیریتی دارد ؟

 در جستجو برای یافتن جواب این پرسش ها به این نکته می رسیم که چقدرپیدا کردن این پاسخ ها مشکل است ابتدا منطقی به نظر می رسد که مفهوم مدیریتی رایجی چون تولید ناب تعریف دقیق و روشنی داشته باشد ولی متاسفانه متوجه می شویم که این تعرایف تا چه گنگ و مبهم هستند .

کوشش هایی برای تعریف این مفهوم صورت گرفته است ( لوئیس 2000 – هینز و همکاران 2004 – شاه و وارد 2007 ) در حالی که عده ای هم سعی کرده اند تعریف واضحی از این واژه ارائه دهند .

( دالگارد پارک 2006 – اینگستروم و همکاران 1996- لوئیس 2000 )

پرسشی که قابل توجیه است این است که میزان تفاوت  دراجرای این مفهوم باعث اختلاف می شود ؟ و آیا اهمیتی دارد که تولید ناب را بصورت دقیق تعریف کنیم ؟ در مورد موثر بودن این روش دیدگاههای گوناگونی وجود دارد.

فقدان یک تعریف روشن از این واژه باعث شده است که کاربران بدنبال تولید ناب را در فهرست تحقیقات خود قرار دهند تا بتوانند مفهوم آن را پیدا کنند . و این مسئله توسط تعدادی از محققان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

فقدان تعریف باعث شده است که ارتباطات مشکل تر صورت گیرد . و آموزش این مفهوم را پیچیده تر کند.

تحقیق بر روی موضوع

/ 0 نظر / 15 بازدید