دستگاه اسپری گراکو GRACO

دستگاه اسپری گراکو  GRACO

دستورالعمل استفاده از دستگاه

دستگاه پاشنده ( اسپری کننده ) نباید بیش از دو سوم پر شود ( مخزن باید کمتر از دوسومش پر شود )

همواره از سیالات تمیز و شفاف استفاده کنید ( سیالی که کدر و کثیف باشد باعث مسدود شدن سوراخهای نازل می شود )

اخطار

هیچگاه دستگاه نباید در معرض فشار بیش از 120 پی اس آی (8 بار) قرار بگیرد. حداکثر فشار ظرف باید همین مقدار باشد.

برای کاهش خطر گسیتختگی ( پاره شدن مخزن) نباید از محلول آمونیاک استفاده کنید چون ممکن است باعث خوردگی مخزن شود

فقط از هوا برای تحت فشار قرار دادن این مخزن استفاده کنید استفاده از دی اکسید کربن  CO2 و یا گار نیتروژن مجاز نیست چون ممکن است سبب شود که مخزن تحت فشار زیادی قرار بگیرد .

برای جلوگیری از پاشش محلول درون ظرف روی پوست و یا روی چشم ها لازم است که دستورالعمل زیر را رعایت کنید

درپوش پلاستیکی را که روی سوپاپ هوای مخزن پر قرار دارد باز کنید و ساقه سوپاپ را فشار دهید تا هوای آن خارج شود و دیگر صدای خروج هوا از آن شنیده نشود .

به آهستگی درپوش فوقانی را شل کرده تا هرگونه هوای باقی مانده در مخزن وجود دارد خالی شود . فقط در این حالت مجاز هستید که درپوش را بطور کامل بردارید .

 

..............محمد توکلی 25 مرداد ماه 1396 -  KHBIPC

 

/ 0 نظر / 79 بازدید