IJPC - پتروشیمی ایران - ژاپن

IJPC

 مخفف چیست ؟

What does IJPC stand for?

Iran-Japan Petrochemical Company (est. 1973)

مخفف شرکت پتروشیمی ایران – ژاپن است که کنسرسیومی بوده است بین ایران و ژاپن برای ساختن بزرگترین واحد پتروشیمی خاورمیانه در سال 1973 در 38 سال پیش !

این شرکت بعدها که از دست ژاپنی ها خارج شد و توسط ایرانی ها تکمیل شد بنام :

شرکت پتروشیمی بندرامام BIPC= BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY  نامیده شد .

هم اکنون  BIPC  بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران و یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در این کشور است .

............... محمد توکلی – اردیبهشت 1390 -  BIPC

منبع :

http://www.acronymfinder.com/Iran_Japan-Petrochemical-Company-(est.-1973)-(IJPC).html

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید