ديزل های تميز

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Clean Diesel Trucks and Buses Rule

 

2007 Heavy-Duty Highway Final Rule))

قانون كاميونها و اتوبوس هاي ديزلي پاك :

قانون نهايي براي خودروهاي سنگين در شاهراهها براي سال 2007

مقدمه :

موتور هاي ديزلي از جمله پر مصرف ترين و گسترده ترين وسايلي هستند كه ما ازآنها استفاده مي كنيم چه در بخش حمل و نقل كه بصورت وسيع اين كار صورت مي گيرد و چه در موارد ديگر از جمله ژنراتورهاي توليد برق و ساير موارد . اين روزها كه پيشرفتهاي عمده اي در ساخت موتورهاي ديزل حاصل آمده است به منظور جلوگيري از الودگي كحيط زيست و نيز صرفه جويي در مصرف انرژي ، استفاده از موتورهاي ديزلي در خودورهاي سواري نيز در حال گسترش است .

اما توسعه فن آوري ساخت ديزل ، تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن توليد گازوئيلي است كه ميزان آلايندگي آن و مشخصا مقدار گوگرد موجود در آن كم باشد . و چنين امري اگر چه به ظاهر ساده به نظر مي رسد اما در عمل ايجاب مي نمايد كه فرآيند تصفيه نفت خام در پالايشگاه ها عوض شود و اين نيز به نوبه خود نياز به نوسازي پالايشگاهها و يا احداث پالايشگاههاي جديد ي دارد كه هزينه انجام چنين طرح هايي بسيار زياد است .

هم اكنون در آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي ، ميزان گوگرد موجود در گازوئيل از ppm500 فراتر نمي رود . و چون همين مقدار هم زياد است برنامه هايي وجود دارد كه تا چند سال آينده با كاهش 97% در ميزان گوگرد ، مقدار آن رابه 15ppm برسانند .

اما در ايران ما با مشكلات بسيار عديده اي روبرو هستيم اكثر پالايشگاههاي ما قديمي و از رده خارج هستند  ميزان گوگرد موجود در گازوئيل آنها فراتر از 1000ppm  است . ضمن اينكه فن اوري ساخت موتورهاي ديزل هم پيشرفت چنداتني نداشته است و هنوز هم شاهد تردد كاميونهاي ديزلي هستيم كه بيش از سي چهل سال از ساخت انها مي گذرد !

 از رده خارج كردن اين كاميونها و استفاده از كاميونهاي نو و غير آلاينده و تغيير فرآيند توليد گازوئيل در پالايشگاهها كه لازمه آن احداث پالايشگاههاي جديد و نوسازي پالايشگاههاي قديمي ، كاري است كه انجام ان نياز به همت و تلاش فراوان و صرف بودجه هنگفت دارد و عملي بودن آن با شناختي كه از وضعيت موجود داريم اگر غير ممكن نباشد خيلي دور ازواقعيت است !

بهر حال اين كاري است كه بايد صورت گيرد و هر چه قدر ديرتر اقدام شود اجراي آن مشكل تر خواهد بود ما در اين زمنيه نبايد با كشورهاي صنعتي فاصله زيادي داشته باشيم به ويژه كه اثرلات نامطلوب آن بر روي سلامتي افراد جامعه غير قابل انكار است . متن زير اشاره كوتاهي به اهميت اين موضوع دارد :

 

طبق اين قانون ميزان آلودگي اين موتورها تا سال 2007 بايد 95% كاهش پيدا كند . و ميزان گوگرد در اين خودروها بايد به اندازه اي كاهش يابد تا بتواند فناوري جديد كنترل آلودگي را در مورد آنها اجراء نمود . بطوريكه ميزان گوگرد موجود در گازوئيل را از ppm500 كنوني با 97% كاهش به ppm15 برساند .

اگر اين برنامه بطور كامل اجراء گردد هر ساله به ميزان 6/2 ميليون تن از توليد مه دود smog ناشي از انتشار اكسيدهاي نيتروژن كاسته مي شود . دود و ذرات معلق نيز به ميزان 110 هزار تن رد سال كاهش پيدا مي كنند و بدين ترتيب تخمين زده مي شود كه از 8300  مورد مرگ زودرس و 5500 مورد برونشيت مزمن و 17600 مورد برونشيت حاد در كودكان جلوگيري بعمل خواهد آمد .

همچنين تخمين زده مي شود اين امر مي تواند كمك كند تا هر ساله  از 360 هزار حمله آسمي و 386 هزار مورد نشانه ها ناشي از آسم در كودكان جلوگيري بعمل آيد .

بعلاوه از هدر رفتن 5/1 ميليون روز كاري و 7100 مورد مراجعه به بيمارستان و 2400مراجعه به اورژانس بدليل بروز آسم ممانعت بعمل آيد .

سازندگان خودرو موظف اند كه از سال 2007 تا 2010 استانداردهاي جديد زيست محيطي را رعايت نمايند . تداراك سوخت مناسب از سال 2006 اغاز شده است و تا سال 2009 تكميل خواهد شد . اين برنامه همچيين شامل نگرش هاي قابل انعطاف مختلفي است كه از جمله آنها دادن زمان بيشتر براي بعضي از پالايشگاههاي بزرگ و تداركات خاص براي برخي پالايشگاهها ي كوچك است ( تا به بهبود كيفيت سوخت توليدي خود و از جمله گازوئيل با مقدار گوگرد پائين بپردازند .

 

 

ديزلهاي تميز :

 

2007-ready trucks from International, Cummins, Caterpillar, Mack, Volvo and Detroit Diesel introduced Capitol Hill to the new clean

diesel fleet on May 11th.

http://www.dieselforum.org/typo3temp/pics/17d4c3f711.jpg

 

 

ستون فقرات اقتصاد آمريكا را ديزل تشكيل مي دهد و هر ساله  مشاركتي  حدود 85 ميليارد  دلار در  رشد داخلي دارد . فناوري ساخت ديزل هاي پاك و غير آلاينده ، نقش مهمي را در كمك به برآورده شدن اهداف اقتصادي و زيست محيطي آمريكا مي كند . و در بي نياز كردن آمريكا به واردات نفت خارجي مي تواند موثر باشد . اين راهبرد  در كاليفرنيا نيز دنبال مي شود .

با شروع سال 2007 سازندگان ديزل موظف هستند كه اقدام به حذف انتشار گازهاي  عمده آلاينده نمايند و ميزان توليد دود براي كاميونها رد مقايسه با كاميونهايي كه در دهه 1980 ساخته شده اند 98% كاهش داده شود . در نسل جديد موتورهاي ديزل اين موارد آلاينده به حداقل ممكن كاهش يافته است .

 

 

 

.......................................مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي – خرداد ماه 1385  BIPC  ماهشهر

منبع :

http://www.epa.gov/otaq/diesel.htm

 

http://www.dieselforum.org/

 

/ 0 نظر / 16 بازدید