گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی

 

Thursday, January 08, 2009

عنوان دوره  : گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی

 

هدف : افزایش اطلاعات و دانش گزارش نویسی برای کارمندان فنی مهندسان تکنسین ها و مدیران و کارشناسان و  همه کسانی است  که به آن نیاز دارند تا بتوانند گزارش های لازم را تهیه نمایند . خصوصا وقتی با خارجی ها کار می کنیم از آنجائیکه زبان مشترک ما انگلیسی می باشد لازم است که در جلسات و ارتباطاتی که با آنها داریم قادر باشیم علاوه بر اینکه  به روانی و سهولت زبان انگلیسی را حرف بزنیم باید توانایی نوشتن گزارشات فنی را هم  داشته باشیم .

 

 

محتوای دوره :

1. گزارش و گزارش نویسی در فرایند اداری

2. گزارش کامل ، گزارش فرعی و یادداشت  برداری

3. فنون مکاتبه و اصلاح گزارش

4. زوش های ترسیم نمودار جریان کار و ساختارهای ماتریسی و درختی در سازمان

5. تهیه گزارش برای رده بالا دست و مدیران

 

شرایط شرکت کنندگان :

 تکنسین ها مهندسان تعمیرات و فرآیند روءسای ادارات ، مسئولین دفاتر مدیران ، منشی ها و کارشناسان در سازمان ها و واحد های تولیدی و خدماتی صنعتی و خصوصا صنایع پتروشیمی و نفت و گاز

 

روزهای برگزاری : دو روز

................م.ت 18 دیماه 1387 - BIPC

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید