گزارش کار دو شنبه 3 مهرماه 1396

گزارش کار دو شنبه 3 مهرماه 1396

کار روی لیفتراک  FD-10-10  شروع شد و کولانت  آن تخلیه و تمیزکاری شد و زنجیر بلند کننده بوم هم تا حد امکان تمیز شد و ادامه  کار به فردا موکول شد

این زنجیرها مملو از گریس های خشک شده هستند که سالهای متمادی همینجا باقی مانده اند و باید با زحمت زیاد برداشته شوند ( در واقع باید با قلم و چکش اینها را کند !) چاره راه ریختن گازوئیل برای نرم شدن این گریس های خشک شده است .


/ 0 نظر / 65 بازدید