تعمیرگاه بانک ماشین آلات مشکلات عدیده ای دارد

تعمیرگاه بانک ماشین آلات مشکلات عدیده ای دارد

در واقع نوعی به هم ریختگی در کارگاه مشاهده می شود و ایرادهای زیادی می توان به نحوه اداره آنجا گرفت بخشی از این ایرادها و اشکالها که در جلسات هم مطرح شده است بشرح زیر است :

-          نداشتن یک کارواش صنعتی که بتواند شسشتوی موتور و قسمت تحتانی خودروهای سنگین را انجام دهد . لازم به ذکر است که دو دستگاه کارواشی که یکی درتعمیرگاه سنگین و دیگری در بانک ماشین آلات وجود دارند بیشتر مناسب شستشوی بدنه هستند و برای شستن موتور و زیر ماشین ها که مملو از گریس و روغن و گردوعبار است مناسب نیستند .

-          انباشته شدن روغن های سوخته در محوطه سرویس کاری تعمیرگاه که انباشت این روغنها علاوه بر خطرات زیست محیطی و آتش سوزی که دارند بدلیل اینکه قابل فروختن هستند سرمایه ای است که باید از آن استفاده شود .

-          در حال حاضر (تیرماه 1394 ) تعداد 40 بشکه 220 لیتری و یک مخزن حدود 4500 لیتری حاوی روغن سوخته وجود دارد که حدود 13000 لیتر روغن سوخته می شود .

-          پیشنهاد می شود به منظور تشویق کارکنان سرویس کاری و نیز به جهت حفاظت از محیط زیست ازطریق ممانعت از دور ریختن و هدر دادن روغنهای تخلیه شده از ماشین ها ، بخشی از درآمد فروش این روغنهای سوخته به کارکنان زحمتکش سرویس کاری بعنوان پاداش داده شود .

-          برخی از نیروهایی که در تعمیرگاه مشغول کار هستند تخصص لازم را ندارند. مثلا به کرات د دیده شده است که از آبدارچی و نظافت چی بعنوان نفر کمکی در واحدهای فنی استفاده می شود ! که این کار یه هیچ وجه درست نیست . حتی کارواش کردن خودروها هم نیاز به تجربه و تخصص دارد

-           وبخش های مختلف کارگاه با کمبود نفر و نیز نفر متخصص مواجه هستند که باید این مسئله توسط پیمانکار یا هرکسی که متولی این کار است بسرعت حل شود .

/ 0 نظر / 64 بازدید