اهمیت نگهداری از دستگاه :

Sunday, February 17, 2008 اهمیت نگهداری از دستگاه :  مثلا کرین 150 تن یکی از سنگین ترین دستگاههای ما است که فقط در موارد خاصی و عمدتا در تعمیرات اساسی مورد استفاده است و مدتها بدون استفاده باقی می ماند که همین امر باعث می شود که قسمت های مختلف دستگاه و از جمله زنجیرها و غلطک های آن دچار زنگ زدگی شود و این امر در وضعیتی که نگهداری  و روان کاری زنجیرها صورت نگیرد و نیز در هوای مرطوب و شرجی ماهشهر شدت می یابد بطوریکه مدتها این دستگاه دچار مشکل بود وبدنبال رفع عیب آن بودند و حتی زنجیر آن را دستکاری و کوتاه تر کردند اما بعدا معلوم شد مشکل اساسی گیر کردن پین های غلطکی آن زنجیرها بوده است که نمی گذاشته است کرین براحتی روی زنجیر حرکت نماید . اگر نگهداری درستی از دستگاه صورت می گرفت و مثلا روانکاری می شد و یا از روغنهای ضد زنگ RUST PREVENTIVE OIL  برای جلوگیری از زنگ زدن دستگاه استفاده می کردند قطعا هیچگاه چنین مشکلی پیش نمی آمد . اینها تنها نمونه های کوچکی از اهمیت نگهداری دستگاهها است که اگر انجام گیرد نتایج ارزشمندی دارد مثلا همان روانکاری زنجیرها یا گریس زدن به آنها شاید جمعا چند ساعتی بیشتر طول نمی کگشید در صورتیکه بعد ها تعمیرات آن چندین هفته به طول انجامیده و هزینه های زیادی را به شرکت تحمیل کرده است . این بی توجهی نشان از عدم درک درست از نت است و اینکه کارکنان شرکت های دولتی نسبت به اموال شرکت تعهد و دلسوزی لارم را ندارد ! و از معایب سیستم دولتی است که ظاهرا  قابل حل نیست .  ........................محمد توکلی – 28 بهمن ماه 1386 – ماهشهر –BIPC 

/ 0 نظر / 30 بازدید