بيو ديزل :

Tuesday, April 24, 2007

 

BIODIESEL

 

بيو ديزل :

 

مقدمه :

تقريبا از همان ابتداي اختراع موتورها براي بحركت در آوردن آنها از سوخت هاي فسيلي و سوخت هاي مشتق از نفت خام استفاده شده است در اين ميان بدليل استفاده گسترده از موتورهاي ديزل اين موتورها براي سالهاي متمادي از سوخت گازوئيلي كه از نفت خام بدست مي آيد استفاده مي كرده اند اما اخيرا در پي افزايش قيمت نفت و نيز بدليل وضع قوانين زيست محيطي سخت گيرانه ، شركت هاي سازنده خودرو به سمت ساخت خودروهايي رفته اند كه با سوخت هاي متفاوت كار مي كنند كه از جمله آنها همين بيوديزل است بيوديزل سوختي است كه از روغنهاي گياهي و حيواني تامين مي شود و به همين جهت اولا از دسته سوخت هاي تجديد پذير محسوب مي شود و دوما خاصيت سمي هم ندارد ضمن اينكه آلايندگي آن هم كمتر است .

البته فكر استفاده از سوخت هاي زيستي چيز تازه اي نيست و از مدتها پيش مطرح بوده است اما چه بايد كرد كه تا هنگامي كه نفت ارزان خاورميانه وجود دارد سرمايه داران و صاحبان فن آوري و خودرو سازي حاضر به صرف نظر كردن از اين سوخت ارزان نيستند . بايد منتظر ماند تا نفت خام جايگاه و قيمت واقعي خود را پيدا كند فقط در آن صورت است كه هم كشورهاي صادر كننده و هم مصرف كننده به گونه اي بهتر با ايت ثروت طبيعي و غير قابل تجديد تعامل خواهند داشت .

نفتي كه مي توانست منشاء رونق اقتصادي شود براي دارندگان آن ركود و تنبلي را به همراه آورده است و براي غربي هاي و مصرف كنندگان نيز ركود علمي و فني ! چون اگر اين نفت خام نبود و يا قيمت آن گرانتر بود بدون شك بشر آنهم از نوع غربي اش چاره اي براي تامين سوخت موتورهاي خودرو و ديزل خود مي كرد و اين همه هوا هم آلوده نمي شد .

اما استفاده از بيوديزل نياز دارد تا تجديد نظري در طراحي موتورهاي خودرو و ديزل صورت گيرد . ما بايد اين كار را شروع كنيم حداقل اش اين است كه همان تركيب : B20  كه عبارت است از 20% بيوديزل و 80% سوخت گازوئيل را مي توانيم از همين حالا در خودروهاي خود آغاز كنيم چون اگر قرار است از اتكاي به نفت و فرآورده هاي آن كاسته شود تنها راهش ساخت راكتور هسته اي نيست كه آن همه دشواري ها دارد با همين روشهاي ساده هم مي توان اين كار را كرد .

ضمن اينكه ما منابع روغني گياهي فراواني هم در دسترس داريم و بهر حال قادريم اين كار را انجام دهيم و اگر هم توانايي نداشته باشيم بايد اين توانايي را در خود ايجاد كنيم چون به هيچ وجه نبايدزا دانش روز دنيا در زمينه خودروسازي عقب بمانيم .

متن زير خلاصه اي از سوخت تجديد پذير بيوديزل است :

 

منظور از بيو ديزل يا  زيست ديزل ،  آن دسته از سوخت هايي است كه از منابع زيستي ( مثلا روغنهاي نباتي ) گرفته شده و مورد فرآوري قرار گرفته اند و از آنها مي توان در همين موتورهاي ديزل معمولي استفاده كرد البته اينگونه سوخت ها با روغن هايي كه بطور مستقيم از گياهان گرفته مي شوند و نيز مواد زائد حاصل از روغن هاي نباتي :

straight vegetable oils (SVO) or waste vegetable oils  (WVO)  كه در موتور برخي ديزل ها استفاده مي شوند فرق دارند .

در اينجا منظور ما از بيوديزل همان استرهاي الكيلي alkyl esters است كه از transesterification * روغنهاي نباتي يا حيواني بدست مي آيند . بيوديزل قابل تجزيه بوده و حالت سمي هم ندارد . و ميزان انتشار دي اكسيد كربن آن هم 60% كمتر از سوخت هاي با پايه نفتي است .  خود اين روغنها با استفاده از دي اكسيد كربت موجود در جو و از طريق انجام فرآيند فتو ستنز در گياهان بوجود آمده اند .در حال حاضر بيوديزل هاي خالص در بسياري از پمپ بنزين هاي آلمان موجود مي باشد .

برخي از سازندگان خودرو در مورد استفاده از بيوديزل ديدگاههاي مثبتي دارند . يكي از مزاياي استفاده از اين سوخت ها آن است كه ميزان فرسايش موتور كمتر است . اما بيوديزل به دليل اينكه حلال خوبي مي باشد بهتر مي تواند رسوبات و مواد زائد موجود در موتور را در خود حل كرده و بدين ترتيب باعث تميزي موتور مي شود . و درون لوله هاي سوخت را هم از  رسوبات  پاك مي كند . و اين كار مي تواند باعث گرفتگي  انژكتورها شود به همين دليل است كه سازندگان خودرو توصيه مي كنند كه به هنگام استفاده از بيوديزل ،  فيلتر سوخت را بايد هر چند ماه يكبار و زودتر از موعد عوض كرد . بسياري از خودرو سازان خودروهايي را بهد بازار عرضه مي كنند كه 100% با بيوديزل كار مي كنند .

در اين ميان نيز برخي از خودرو سازان در مورد استفاده از بيوديزل با احتياط عمل مي كنند مثلا در انگلستان اغلب خودروسازها خودروهايي را كه مي سازند فقط مي توان 5% بيوديزل در آنها ريخت و 95% بقيه بايد گازوئيل باشد . شركت هاي پژو و سيتروئن اخيرا موتورهاي HDI خود را با تركيب 30% بيوديزل به بازار عرضه كرده اند . اما اسكانيا و فولكس واگن از جمله شركت هايي هستند كه خودروهايشان را با 100% استفاده از بيوديزل با بازار عرضه نموده اند .

از بيوديزل مي توان براي  توليد گرما در مصارف خانگي و صنعتي هم استفاده كرد كه از جمله آنها ديگ هاي بخار صنعتي مي باشد . چون تبديل سوخت اين ديگهاي بخار از سوخت معمولي به بيوديزل هم  كاري نسبتا ساده است .

امروزه اين امكان وجود دارد كه بيوديزل را در مقياس انبوه توليد كرده و مورد استفاده قرار داد . بطوريكه جايگاههاي توزيع سوخت از هم اكنون عرضه اين سوخت را به مشتريان خود آغاز كرده اند . و رشد فزاينده استفاده از اين نوع سوخت ها باعث شده است كه هر روز بر تعداد كساني كه از اين نوع سوخت استفاده مي كنند افزوده شود . بيوديزل عموما گرانتراز سوخت هاي نفتي مانند گازوئيل است اما اين تفاوت قيمت مي تواند در مقياس اقتصادي از بين برود و افزايش قيمت نفت خام و سوبسيد هاي مالياتي كه دولت ها  در نظر مي گيرند از آن جمله اند . در آلمان بيوديزل ارزانتر از گازوئيل است و در جايگاه هاي سوخت هر دو نوع اين سوخت ها به فروش مي رسد .

بيوديزل سوختي به رنگ زرد روشن تا تيره است و عملا قابل امتزاج با آب مي باشد و نقطه جوش  بالا  و فشار بخار پائيني دارد . بيوديزل ها عموما از نوع متيل استر بوده و نقطه اشتعال آنها حدود 150 درجه سانتيگراد ( 300 فارنهايت ) مي باشد چگالي بيوديزل حدود 88/ گرم بر سانتي مرتر مربع است و خاصيت آلايندگي نداشته است و غير سمي مي باشد .

چسبندگي يا ويسكازيته آن شبيه سوخت  هاي نفتي ديزل است و مي توان از آن به عنوان ماده افزدوني براي افزايش خاصيت روان كنندگي گازوئيل خالص كم گوگرد :

Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) هم استفاده كرد . و يك از مزيت ها ي آن اين است كه فاقد گوگرد است . ميزان موجود بيوديزل را در سوخت ها با حرف B نشان مي دهند مثلا علامت : B20 به معني سوختي است كه 20% آن بيوديزل است و بيوديزل خالص را با علامت B100  نشان مي دهند . چون برخي سوخت ها با اتانول با علامت E مخلوط شده اند .

بيوديزل از جمله سوخت هاي تجديد ژذير است renewable fuel است كه مي توان آن را از جلبك ها روغن هاي نباتي  روغن هاي حيواني و يا چربي هاي بازيافتي از رستوران ها هم تهيه كرد . و مي توان آن را بطور محلي در بسياري از كشورها توليد كرد .

بيوديزل سوختي است ايمن و قابل تجزيه و باعث كاهش آلودگي هواي مي شود چون ميزان انتشار ذرات جامد particulates و مونو اكسيد كربن و هيدروكربنها به هنگام استفاده از بيوديزل كاهش مي يابد .

مخلوط 20% بيوديزل و 80% سوخت معمولي (B20) را مي توان در همين موتورهاي ديزلي معمولي كه هيچگونه تغييري در آنها صورت نگرفته است مورد استفاده قرار داد .

بيوديزل را مي توان بطور 100% خالص بصورت B100  هم مورد استفاده قرار داد اما براي انجام اين كار نياز است كه يك سري تغييرات در موتور ديزل صورت گيرد تا بعدا موتور دچا مشكل نشود و در عملكرد آن هم  اختلالي پيش نيايد .

استاندارد صنعتي براي توليد بيوديزل حدود 4 ساعت است اما شركتي در سن آنتونيو وجود دارد كه ادعا كرده است زمان توليد بيوديزل را به 4/1 دقيقه كاهش داده است .

 

 

  • transesterification is the process of exchanging the alkoxy group of an ester compound by another alcohol
  • ترانس استري فيكيشن = فرآيندي كه گروههاي آلكوكسي را با استفاده از يك الكل ديگر  به تركيبات استري تبديل مي كند

 

 

..................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي – ماهشهر 4 ارديبهشت 1386

منابع :

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel

http://www.biodiesel.org/resources/faqs/

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید