بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


خدمات فني تادانو

Wednesday, June 16, 2004

خدمات فني تادانو

مقدمه :

 جرثقيل ها هم مثل ساير  ماشين آلات ، در اثر كاركردن دچار فرسودگي مي شوند و قطعات آنها نياز به تعويض و تعمير دارد . در ضمن بعضي حوادث غير مترقبه هم ممكن است در طي كار پيش بيايد .با توجه به همه اينها و به منظور آماده نگهداشتن ماشن آلات و انجام تعميرات احتمالي بر روي انها  اقداماتي لازم است  به شرح زير انجام گيرد :

تجهيز كارگاه  تعميرات با وسائل مورد نياز

وجود دستورالعمل هاي تعميراتي

 انبار جهت تامين قطعات يدكي

و آموزش مناسب به كاركنان جهت انجام تعميرات

در واقع سيستم خدمات هم شامل همه موارد بالا مي شود .

توصيه ما  اين است كه به منظور ارائه خدمات مفيد وموثر به مشتريان وجلب رضايت آنان از روشي كه در اينجا بيان شده است كمك بگيريد .

 

بخش خدمات شركت تادانو

 

                 *********************

كارگاه تعميرات و ابزار هايي كه براي آن مورد نياز است :

 

هنگاميكه تصميم ميگيريد كارگاهي بر پا كنيد لازم است كه اطلاع داشته باشيد كه بخوبي از گستردگي تعداد كرين هايي كه در سايت داريد و نيز امكاناتي كه براي حمل ونقل در اختيار دارد آگاهي داشته باشيد .

اگر پراكندگي  كرين هايي كه مورد استفاده است زياد مي باشد . روش صحيح اين است كه ابتدا يك كارگاه اصلي در نزديكي  محلي كه بيشترين تجمع كرين را دارد بر پا كنيد و سپس تعدادي كارگاههاي فرعي در محلهايي كه ميزان كرين ها كمتر است احداث  نمائيد .

بعد از اينكه محل اين كارگاهها معين شد انگاه بايد ابعاد آنها و نوع و كميت كاري كه بر روي تجهيزات انجام مي دهند مشخص شود .

 در اين فصل شكل اجرايي و نقشه  اين  طرح و  تجهيزاتي  را  كه  كارگاه اصلي و كارگاههاي فرعي آن بايد داشته باشند  به شما نشان خواهيم داد .

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0