بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


بانک ماشین آلات پتروشیمی بندرامام

به نام خدا

 

برنامه ريزي و كنترل پروژه بانک ماشین آلات پتروشیمی بندرامام ( ماهشهر )

 

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بانك ماشين آلات وظايف متعددي دارد كه به قرار زير است.

اين واحد وظيفه كارهاي  EM    يعني تعميرات ضرروري را ( نظارت بر تعميرات دستگاه هايي كه جهت انجام تعميرات وارد تعمير گاه مي شود ) از مرحله ورود تا مرحله آخر كه خروج از تعمير گاه مي باشد به عهده دارد .

پس از اينكه دستور كار يا w/o  از واحد هاي مختلف به وسيله متقاضي  Impact  مي شود واحد برنامه ريزي آن درخواست كار را  Authorise    نموده و آن را تحويل تعميرگاه جهت انجام كار تعميراتي مي نمايد.

در حين انجام فعاليت تعميراتي بر روي دستگاه فوق وظيفه كنترل پروژه  نظارت و كنترل اقلام مصرفي و حواله ها و ... كه براي دستگاه ها درخواست مي گردد را به عهده دارد.

وظيفه چك كردن حواله از لحاظ اينكه آيا جنس درخواستي با شرح درخواست كار مطابقت دارد يا خير ؟ آخرين تاريخ مراجعه دستگاه فوق براي اين مشكل چه تاريخي بوده است و در آن تاريخ چه اقلامي گرفته شده و ....

بعد از اينكه دستگاه تعمير مي گردد وظيفه بستن دستور كار و محاسبه هزينه مصرفي و نفر ساعت آن نيز بعهده اين واحد مي باشد. بعد از اين كار مي بايست از دستور كار ها كپي گرفته شود و اصل دستور كار به برنامه ريزي و كنترل پروژه خوارزمي ارسال گردد.

يكي ديگر از وظايف كنترل پروژه انجام گزارش روزانه از كل دستگاه هاي تعميرگاه مي باشد كه در گزارش روزانه روند تعميراتي روزانه هر دستگاه ذكر مي شود.

از ديگر كارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه  بخش PM  يا تعميرات پيش گيرانه مي باشد. كه اين بخش خود  شامل دو بخش كلي تر است

الف  PM  دستگاه هايي كه براي تعويض روغن و گريس كاري مي باشند

ب -   PM  دستگاه هايي كه جهت انجام Checking  مي باشند.

اما در بخش الف  خود به چند بخش تقسيم مي شود :

 

1- PM    دستگاه ها به صورت هفتگي

2- PM    دستگاه ها به صورت ماهانه

3- PM    دستگاه ها به صورت سه ماهه

4- PM    دستگاه ها به صورت 6 ماهه

5- PM    دستگاه ها به صورت يكساله

 

در اين بخش دستگاه ها بسته به نوع PM   كليه بخشهايشان گريسكاري و تعويض روغن و تعويض فيلتر و ... مي شوند تا دستگاه جان تازه اي براي انجام فعاليت هاي آتي خود گرفته باشد. در اين مرحله كليه كارهاي تحويل Pm   و ثبت  و تحويل به گروه اجرايي و دريافت از گروه اجرايي و بستن دستور كار و....  همه به عهده برنامه ريزي و كنترل پروژه مي باشد.

ب -    PM  دستگاه هايي كه جهت انجام Checking  مي باشند به اين نحو كه بسته به نوع شماره  Checking مي بايست از قسمت هاي مختلفي كه در نوع Checking ذكر گرديده بازديد توسط مهندس مكانيك بعمل آيد تا از صحت كار آن قسمت مطمئن گردند. و در صورت معيوب بودن قسمتي طي گزارشي خواهان صدور دستور كار توسط مسئول دستگاه فوق به تعمير گاه باشند تا رفع نقص گردد.

از ديگر كارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه صدور درخواست كار به واحد ها مختلف براي انجام كارهاي مربوط به تعميرگاه مي باشد. مثلا انجام تراشكاري بر روي قطعه اي و يا ساخت قطعه براي دستگاه هاي تعميراتي.

يكي ديگر از كارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه تهيه برنامه زمانبندي براي تعميرات دستگاه ها است. كه اين بخش براي دستگاه هايي كه داراي بازرسي فني و يا بازسازي كامل مي باشندانجام مي پذيرد.

از ديگر كارهاي كنترل پروژه ايجاد پرونده مخصوص به هر دستگاه مي باشد به اين معني كه هر دستگاهي كه به تعميرگاه مراجعه نمايد فوراً پرونده اي براي آن تهيه مي گردد و كل حواله ها ، برگه هاي تغيير وتحول و ... در آن پرونده بايگاني مي گردد.

از ديگر اقدامات كنترل پروژه مي توان به تهيه دفترچه ماهيانه اشاره كرد. اين دفترچه ماهانه تهيه مي گردد و شامل اطلاعات كاملي از كل كارهاي عودت شده به بانك و كيفيت و كميت انجام كار بر روي آنها را نمايش مي دهد.

كارهاي ديگري كه در اين واحد انجام  مي گيرد.

كپي از درخواست كارهاي انجام شده    EM     ,     PM    و بايگاني آنها در پرونده ها مي باشد

كپي از حواله ها كه منظور بايگاني نسخه سوم حواله مي باشد

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0