بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


P-ROM چیست ؟

Wednesday, October 03, 2007

 

 

P-ROM چیست ؟

Programmable read-only memory (PROM

 

این کلمه مخفف عبارت : The abbreviation PROM= Programmable read-only memory,

به معنی حافظه فقط خواندنی است

چون قابل نوشتن و پاک کردن مجدد نیست . یک بار آن را درمحل برنامه ریزی می کنند و از این برنامه استفاده می کنند .

 

 

 

یک نوع حافظه قابل برنامه ریزی است که در واقع مجموعه ای از سلولهای حافظه است . و روش نوشتن داده ها بر روی حافظه ای که قابل خواندن است . این نوع حافظه که گاهی آن را حافظه قابل برنامه ریزی در محل :

 

field programmable read-only memory (FPROM) نیز می نامند نوعی حافظه دیجیتال است که با استفاده از نیمه هادی ها ساخته شده است . دارای یک دروازه ورودی GATE  و یک الکترود اولیه ویک الکترود ثانویه است .

نوع پر سرعت آن  high speed programmable ROM اکنون موجود است . که در نوع پر سرعت آن چون بصورت انتخابی به یک سلول ترانزیستور متصل می شود و با اتصال آن بطور مجازی به خط زمین خازن خط می تواند رد سطح از پیش تعیین شده ای قرار بگیرد بدون اینکه خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ شود . به این جهت سرعت این نوع ROM افزایش یافته و امکان خواندن غلط داده های برنامه ریزی شده به حداقل کاهش می یابد .

 

 

......................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 12 مهرماه 1386 – ماهشهر – BIPC

منابع :

http://www.patentstorm.us/patents/6861714.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Prom

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0