بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تجهیزات بلند کردن اجسام :

Tuesday, July 10, 2007

 

MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

تجهیزات بلند کردن اجسام :

 

آدرس :

 

http://www.inamar.cl/ingles/e_levante.html

 

Choose the Right Winch

 

نکاتی برای انتخاب وینچ :

 

Install it properly

نصب آن باید بصورت مناسب انجام  گیرد :

انتخاب محل مناسب برای نصب وینچ بطوریکه با هیچ مانعی برخورد پیدا نکند و از تماس فلز با فلز سیم وینچ جلوگیری بعمل آید . محل نصب باید نزدیکترین فاصله را با جلوی ماشین داشته باشد ( برای وینچ هایی که روی کامیون نصب می شوند ) و زیر آن باید به گونه ای باشد که فضای لازم برای پیاده کردن قطعات وجود داشته باشد .

 

Consider a pulley block

اگر قرار است که وینچ توسط پولی اویزان شود باید طول سیم آویزان کننده کم باشد . و ظرفیت آن نیز در نظر گرفته شود

 

Wire it right

انتخاب سیم درست :

 

این برای وینچ هایی است که با برق مسنقیم یا همان DC  کار می کنند . وینچ هایی هم وجود دارند که با برق متناوب یا همان AC به حرکت در می آیند .

به هنگام کار باید دقت کرد که کارکردن با سیم منجر به تماس با قسمت های متحرک و داغ نشود .

 

 

 

................ تحقیق و ترجمه از محمد توکلی – 19 تیرماه 1386 – ماهشهر – BIPC

منبع :

http://www.superwinch.com/pages/choose/choose.html

http://www.superwinch.com/pages/winches.html

http://www.superwinch.com/pages/hydraulic/h20p.html

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0