بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


آوانس و ریتارد در موتورهای بنزینی

Thursday, June 28, 2007

 

شرح دو اصطلاح آوانس و ریتارد در موتورهای بنزینی :

بنا به خواست یک شاگرد قدیمی بنام م.م.م

مقدمه :

زمان بندی در موتورهای بنزینی اهمیت زیادی دارد و نباید زودتر و یا دیرتر از موعد لازم , جرقه زده شود آوانس کردن موتور در دورهای بالا باعث شتاب گرفتن سریع خودرو و بهبود وضعیت احتراق می شود همانگونه که ریتارد کردن زمان جرقه شمع ها در هنگامی که دور موتور پائین است می تواند باعث کاهش فشار و حرارت تولیدی در سیلندرهای شود وبه کاهش میزان انتشار آلایند ه های کمک نماید

 لازم است هر 100 هزار کیلومتر یکبار موتور خودرو را تنظیم نمایند ( البته این مربوط به خودروهای پیشرفته است و در مورد خودروهای قدیمی و فرسوده این زمان کوتاه تر است ) تا هم در مصرف سوخت و هم بازدهی موتور بیشتر شود .

تنظیم نبودن موتور باعث ایجاد آلودگی و مصرف سوخت بیشتر و کم شدن توان موتور می شود .

 

 

زمان بندی جرقه زدن در موتورهای بنزینی از اهمیت زیادی برخوردار است  . چون زمان جرقه زدن می تواند جلوتز از موعد مقرر باشد advanced و یا اینکه دیتر از موعد مقرر باشد که به آن retarded گفته می شود .

زمانی که لازم است تا سوخت محترق شود معمولا ثابت است . اما سرعت پیستون همزمان با افزایش سرعت موتور افزایش می یابد . این بدان مفهوم است که هر چقدر سرعت موتور سریع تر شود لازم است که جرقه زودتر از موعد مقرر شده انجام گیرد به این کار آوانس  شدن جرقه می گویند. هر چقدر که سرعت موتور بیشتر باشد مقدار آوانس کردن آن نیز باید بیشتر شود .

 

اهداف دیگری که برای این کار وجود دارد کنترل میزان آلودگی است در هنگامی که حداکثر توان مورد نیاز نمی باشد مثلا با به تاخیر انداختن زمان جرقه زدن ( نزدیک کردن جرقه به زمانی که پیستون به بالا ترین نقطه تراکم خود می رسد سبب می شود که حداکثر فشردگی بین هوا و سوخت  و درجه حرارت می تواند کاهش پیدا کند . پائین آمدن درجه حرارت کمک می کند که از تشکیل اکسیدهای نیتروژن  NOx (  (N2O2- N2O4 جلوگیری بعمل می آید که اینها از آلاینده های مهم زیست محیطی هستند .

بتاخیر انداختن زمان جرقه ( ریتارد کردن ) باعث حذف ضربه های وارد به موتور knocking نیز می شود . برخی از خودروها دارای حس کننده های خودکار ضربه هستند که این کار را بصورت خودکار انجام می دهد

 

..................... مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – ماهشهر – BIPC

منبع :

http://auto.howstuffworks.com/ignition-system1.htm

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0