بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


ترموستات :

Sunday, January 14, 2007

 

Thermostat

ترموستات :

 

 

مقدمه :

تروموستات يكي از بخش هاي مهم خودرو است كه اگر چه ساختماني ساده دارد اما نقش مهمي را در كاركردن درست موتور بازي مي كند .

هر چند  در اينجا بيشتر رسم بر اين است كه زمستانها از تروموستات استفاده مي كنند و دليل آتن هم اين است كه به اين وسيله آب بخاري ماشين سريع تر گرم مي شود اما ترموستات وسيله اي است كه بايد هميشه روي موتور خودرو نصب باشد  و تابستان و زمستان ندارد ! ولي  از آنجائيكه هواي اغلب نقاط ايران گرم است و موتور هم به سرعت گرمن مي شود ( جز در مناطق سردسير آنهم در زمستانهاي سرد مانند همدان ولرستان  و شمال غرب ايران ) و نيز ار انجائيكه ما معمولا مقيد به رعايت استاندارد ها نيستيم و خودروهايي هم كه داريم استاندارد نيست ! به اين جهت تابستانها و فصول گرم ترموستات را باز مي كنند و فقط در فصل زمستان آن را نصب مي كنند .

اما ترموستات يك شير حرارتي ساده است كه با يك مايع حساس به حرارت مانند جيوه يا نظير آن كار مي كند و به هنگام گرم شدن منبسط شده و مسير آب را باز مي كند . تروموستات به هنگام بسته بودن فقط باعث گردش آب به دور موتور مي شود و جريان آب به رادياتور را  قطع مي كند . اين كار باعث مي شود كه دماي موتور سريعا بالا رود .

لازم به ذكر است كه موتور نبايد زياد گرم شود و نيز نبايد سرد كار كند سرد كار كردن باعث مي شود كه روغن سفت شود و جداره هاي سيلندر و ساير قطعات بخوبي روانكاري و روغنكاري نشوند . جالب است بدانيد كه بيش از 90% سائيدگي موتور مربوط به همان استارت اوليه صبحگاهي است كه روغن مونور در كارتل جمع شده و موتور سرد است به همين جهت  در ابتداي صبح بايد موتور را به آرامي و بدون گاز دادن روشن كرد تا كمترني سائيدگي صورت گيرد . دماي كاري موتور هم بايد حدود 85 درجه باشد از اين كمتر و بيشتر براي موتور ضرر دارد .

نصب تروموستات خيلي ساده است  كافي است درپوش محفظه ترموستات را كه در نزديكي رادياتور قرار دارد باز كنيد و ترموستات را به شكلي كه استوانه آن بطرف موتور (پائين ) باشد در محفظه قرار دهيد .

در بازار تروموستات ها را بر حسب درجه حرارت آنها مي فروشند مثلا ترموستات 85 درجه يا 75 درجه و از اين قبيل .

در مناطق سردسير عدم استفاده از ترموستات ضمن اينكه باعث مي شود كه گرماي موتور هدر رود و در بخاري مورد  استفاده قرار نگيرد باعث آسيب ديدن موتور هم مي شود .

اما گير كردن و باز نشدن ترموستات هم مي تواند خطرناك باشد وباعث صدمه ديدن موتور و گرم شدن بيش از اندازه وسوختن واشر سر سيلندر و سوپاپها و اشكالات ديگر شود . بايد حتما درستي كار تروموستات بررسي و چك شود با انداختن آن در آب جوش مي تواند  اين كار را انجام داد .

 

http://www.innerauto.com/images/partImages/thermostat1.jpg

 

موتور اتومبيل قبل از اينكه شروع بكار كند نياز به گرم شدن دارد دريت مثل بدن شما كه قبل از انجام حركات ورزشي ، ابتدا لازم است كه مقداري گرم شود . ترموستات در واقع چنين كاري را انجام مي دهد و وظيفه گرم كردن موتور را بر عهده دارد .

تروموستات به موتور اين امكان را مي دهد كه سريعا گرم شده و درجه حرارت آن بالا رفته سپس اين درجه حرارت را ثابت نگه مي دارد .

محل قرار گرفتن تروموستات در بين موتور و رادياتور قرار دارد . ترموستات وسيله اي ساده است كه از يك فنر و قسمت حساس به حرارت درست شده است كه تا هنگامي كه دماي موتور بالا نرفته است بسته مي ماند و امكان گردش مايع خنك كننده را به داخل رادياتور نمي هد اما  وقتي موتور گرم شد در اثر حرارت باز شده و امكان خنك شدن را به موتور مي دهد و به اين ترتيب دماي موتور را در يك محدوده ثابت نگه مي دارد . هنگامي كه درجه حرارت مايع خنك كننده به 180 تا 195 درجه فارنهايت ( 82 تا 91 درجه سانتي گراد ) رسيد تروموستات خودرو شروع  به باز شدن مي كند و امكان جريان يافتن مايع خنك كننده (آب ) را به داخل رادياتور مي دهد . دراين زمان درجه حرات مايع خنك كننده (آب رادياتور ) به 200 تا 218 درجه فارنهايت ( 93 تا 103 درجه سانتيگراد )  رسيده است و در اين حالت ترموستات كاملا باز شده و  آب  از موتور بداخل رادياتور جريان دارد .

شگردي كه ترموستات دارد در استوانه نازكي است كه در درون ترموستات است و بصورتي قرار مي گيرد كه به سمت موتور است درون اين استوانه با نوعي موم پر شده است كه در 180 درجه فارنهايت (82درجه سانتيگراد ) شروع به ذوب شدن مي كند . و ميله اي كه متصل به يك شير است شروع به فرو رفتن در داخل اين موم مي كند و هنگامي كه موم منبسط مي شود اين ميله را بطور كامل از محفظه بيرون مي راند . اين همان پديده اي است كه در خروجي  گرمخانه ها  و  پنجره هاي سقفي مورد استفاده قرار مي گيرد . greenhouse vents and skylights.

موتورهاي مختلف داراي تروموستات هاي متفاوتي هستند . تروموستات هايي با طيف حرارتي مختلفي وجود دارند  كه تا 2000 درجه فارنهايت هم كار مي كنند .

گرم شدن موتور باعث مي شود كه موتور بهتر كار كند و آلودگي كمتري داشته باشد و انتشار گازهاي آلاينده هم كمتر باشد . البته طيف كاري تروموستاتي كه روي موتور بسته مي شود بسته به نوع موتور ميزان باري كه موتور حمل مي كند شرايط آب و هوايي و عوامل ديگر ،  متفاوت است .

اغلب تروموستات ها به شكل گلوله اي pellet type" هستند چون در آنها از همان موم گفته شده استفاده شده است كه انبساط آن باعث فشار آوردن روي شير شده و سبب باز شدن آن مي شود

 ممكن است تروموستات دچار گرفتگي  شود و  بسته بماند در اين حالت گاهي گرماي  موتور  بيش از اندازه  بالا مي رود overheated  كه مي تواند بدليل خرابي  واتر پمپ باسشد و  يا اينكه آب رادياتور نشت كرده و كم شده است . به همين جهت لازم است كه تروموستات را بطور مرتب بررسي كنيد تا از گرم شدن بيش از اندازه موتور جلوگيري شود . گرم شدن بيش از اندازه موتور مي تواند باعث سايش قطعات موتور شده و سوخت را هم هدر دهد .

 

.............................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي –24 ديماه 1385 – ماهشهر

منبع :

http://www.innerauto.com/Auto_Part/Thermostat/

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0