بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


آزمايش قدرت تراكم سيلندر موتور

Sunday, July 09, 2006

 

COMPRESSION  TEST

آزمايش قدرت تراكم سيلندر موتور

 

مقدمه :

يكي از معيارهاي كه براي خوب كار كردن موتور خودور لازم است اين است كه تراكم در داخل سيلندر بطور صحيحي انجام گيرد هر گونه نشتي كه بدلايل مختلف صورت مي گيرد باعث مي شود كه قدرت تراكم موتور كم شده و احتراق بخوبي

انجام اين آزمايش يكي از مهم ترين روشهاي تعيين وضعيت مكانيكي موتور است . زمان اينجام اين ازمايش موقعي است كه علائمي مانند قدرت نداشتن موتور ، صداي ناهنجار به هنگام درجا كار كردن موتور ، وجود صداي هاي انفجار اميز در اگزوز موتور مشاهده مي شود كه اينها علائم عمده كاهش قدرت تراكم موتور و بروز اشكالات عمده در آن مي باشند .

براي اندازه گيري قدرت تراكم بايد ميزان تراكم تك تك سيلندرها را با استفاده دستگاه فشار سنج مورد سنجش قرار دهيد . و اين مقادير را با هم و با مقداري كه شركت سازنده داده است مقايسه كنيد . و به اين ترتيب ملاك دقيقي براي ارزيابي وضعيت موتور را بدست خواهيد آورد .

اگر مقداري كه دستگاه اندازه گيري نشان مي دهد كمتر از حد طبيعي باشد نشان دهنده آن است كه فشار از درون محفظه احتراق به بيرون نشت مي كند . كم بودن فشار تراكم موتور مي تواند بدلايل زير ياشد :

  • سوختن سوپاپها : BURNED VALVE بدين معني كه سطح سوپاپها در اثر حرارت احتراق سوخته است و صدمه ديده است .
  • سوختن نشيمنگاه سوپاپ (سيت سوپاپ) BURNED VALVED SEAT : بخش نشيمنگاه سوپاپ كه بر روي سر سيلندر قرار دارد سوخته است
  •  وجود فيزيكي در موتورPHYSICAL  ENGINE  DAMAGE مثلا وجود سوراخ در پيستون ، شكسته شدن سوپاپها و غيره
  • خرابي واشر سر سيلندر BLOWN  HEAD  GASKET واشر سر سيلندر پاره شده و صدمه ديده است .
  • سائيدگي رينگها يا سيلندرها WORN RINGS OR CYLINDERS سائيدگي رينگها يا جداره داخلي سيلندرها باعث مي شود كه نشت بندي لازم بين پيستون و سيلندر ايجاد شود .
  • وجود مشكلي در سوپاپها  VALVE TRAIN TROUBLES تنظيم ميزان لقي سوپاپها دچار اشكال شده است اين كار باعث مي شود كه سوپاپها بطور كامل بسته باقي بمانند . شكستن فنر سوپاپها . نشت بند سوپاپها و يا برگردانده سوپاپها
  • ازجا در  رفتن  زمان بندي ( تايمينگ ) زنجير تايمينگ يا تسمه تايمينگ JUMPED TIMING CHAIN OR BELT

براي انجام آزمايش تراكم در مورد موتورهاي بنزيني بايد مراحل زير را اجرا كرد :

1-     ابتدا تمامي شمع ها را باز كنيد بطوريكه بتوان موتور را به آساني با دست چرخاند دريچه ورود سوخت از كاربوراتور و يا انژكتورسوخت و ساسات  را باز  كنيد اين كار باعث مي شود كه مقاومت هوا كه باعث محدود شدن حركت موتور مي شود رفع شود .

2-     سيستم جرقه را از مدار خارج كنيد براي اين كار كافي است كه درپوش دلكو را برداريد يا سيم تغديه كننده آن را باز كنيد .

3-     اگر موتور خودرو شما مجهز با سيستم تزريق الكترونيك سوخت است ان را نيز بايد از از كار بيندازيد تا از پاشيدن سوخت بداخل موتور جلوگيري كند براي اين كار به دستورالعمل هايي كه سازنده داده است مراجعه كنيد .

4-     فشار سنج را در سوراخي كه شمع موتور درآن قراردارد بپيچانيد بعضي از اين فشارسنج ها داراي توپي لاستيكي در قسمت انتهايي هستند كه بايد آن را با دست نگهداريد تا بيشترين مقدار فشار را بخوانيد .

5-     موتور با با دست بچرخايند تا 6 حالت تراكم موتور بوجود آيد اين 6 حالت را فشار سنج با شش بار حركت كردن عقربه نشان مي دهد و اين كار را براي هر يك از سيلندرها انجام دهيد و آن را با مقاديري كه سازنده داده است مقايسه كنيد .

 

انجام آزمايش تراكم براي موتورهاي ديزل هم شبيه موتورهاي گازوئيلي است با اين تفاوت كه بايد از فشار سنج مخصوص اين كار استفاده شود چون فشار سنج موتورهاي بنزيني در اثر تراكم زياد موتورهاي گازوئيلي صدمه مي بيند .

فشار سنج مناسب براي موتورهاي ديزلي بايد تا 600 psi فشار را تحمل كند .

براي انجان آزمايش تراكم بر روي موتورهاي ديزل مراحل زير را انجام دهيد :

1-     با مراجعه به دستور العمل سازنده تمامي درپوشهاي سيلندرها  glow plugs را برداريد

 

 

.....................................مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي – 18 تيرماه 1385 - BIPC

منبع :

http://www.tpub.com/content/construction/14264/css/14264_105.htm

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0