بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


اصطكاك بين چرخ و جاده = تراكشن

 

Better traction for safer driving

 بهتر شدن اصطكاك چرخها با جاده باعث رانندگي بهتر مي شود

 

بالا بردن ايمني  در صنايع خودروسازي  ، امري است كه بطور روز افزوني مورد توجه قرار گرفته است . در طي دوره زماني دهه 1990 به منظور ايمني بيشتر براي مسافران تاكيد بر روي استفاده از كمربند ايمني ، كيسه هوا ، ترمز هاي ABS  قرار گرفت . امروزه با كمك گرفته از فن آوري جديد و پيشرفته ، نسل تازه اي از خودرو ها به بازار آمده است كه از سطح بالاتري از ايمني برخوردار هستند تا از بروز حوادث جلوگيري كنند .

در اغلب موارد از دست دادن كنترل خودرو ، بدليل مجموعه اي از ناتواني خودرو در غلبه كردن با مشكلات جاده و عدم تطابق با شرايط آن است .  استفاده از ديفرانسيل هاي مناسب مي تواند با بهبود توانايي هاي خودرو و تطابق بهتر آن با وضعيت جاده  باعث افزايش حاشيه ايمني خودرو شود . و به اين وسيله امكان بروز حادثه به حداقل كاهش پيدا كند .

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0