بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


پسزني – لقي مجازچرخ دنده ها

Sunday, May 21, 2006

 

توضيح يك اصطلاح :

BACK-LASH= پسزني – لقي مجازچرخ دنده ها

 

 

 

BACK-LASH. - The jar which arises when a part of the machinery which ought to receive motion from another part suddenly falls back upon its driver. It is caused by wear or imperfect fitting.

بك لش كه مي توان در پارسي آن را به : پسزني – لقي و دنده كور نيز مي نامند

عبارت است از ضرب وتكاني كه بين دو قسمت ماشين وجود دارد كه يك قسمت باعث حركت قسمت ديگر مي شود معمول ترين اين ماشين ها چرخ دنده است كه يكي بعنوان حركت دهنده و ديگري بعنوان حركت گيرنده عمل مي كنند

در كمپرسور و ساير ماشين هاي دواري كه داراي چرخ دنده هستند لازم است كه بين اين چرخ دنده ها يك فضاي اضافي ( در حد مثلا 06/ ميلي متر ) وجود داشته باشد كه اين لقي مجاز را همان بك لش يا ميران پسزني چرخ دنده مي گويند .

 

از جمله معيارهايي است كه در هنگام بستن چرخ دنده ها بايد مورد توجه و تنظيم قرار گيرد . حالا اين چرخ دنده ممكن است پينيون و كراون ويل رد ديفرانسيل اتومبيل باشد و يا دو چرخ دنده انتهايي يك كمپرسور و يا هر ماشين ديگري . لقي بين چرخ دنده ها مانند حالتي كه نوك دنده ها تيز مي شود مي تواند باعث ايجاد صداي اضافي و زوزه در ديفرانسيل شود ( اصطلاحا مي گويند ديفرانسل ناله مي كند .

 

وجود اين فضاي اضافي در قسمت پشت چرخ دنده ( سمت مخالف گردش چرخ دنده از  اين جهت لازم است كه اگر اين فضا وجود نداشته باشد

از طرفي اگر ميزان اين لقي بيش از اندازه لازم باشد در حين چرخش چرخ دنده ها امكان بروز صداي اضافي وجود دارد به همين جهت تنظيم دقيق ميزان بك لش از اهميت زيادي در درست كار كردن كمپرسور يا ديفرانسل ماشين برخوردار است . حداكثر اين لقي مجاز براي كمپرسور واحد : BD/SR  حدود 06/ است . اين كمپرسور داراي دندانه هاي دو تكه اي است كه امكان تنظيم دقيق بك لش را فراهم مي كند بدين ترتيب مي توان رد هر بار تعميرات اساسي كمپرسور بدون اينكه لازم باشد چرخ دنده جيدي بر روي روتور هاي : نر و ماده MALE & FEMALE  نصب شود با همان چرخ دنده قديمي اين تنظيم را انجام داد .

.................................ترجمه و تنظيم از محمد توكلي – يكشنبه 31 ارديبهشت 1385 BIPC

با تشكر از دوست و همكار گرامي آقاي مهندس ونوش كه اطلاعات تازه اي از چگونگي كار و تعميرات كمپرسور GHH-441  واحد BD/SR در اختيار من قرار دادند . با تشكر از جناب آقاي استاد علايي

منبع :

http://www.history.rochester.edu/appleton/b/backlash.html

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0