بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


محدود کننده اندازه حرکت خودکار کرین

 

Monday, December 26, 2016

محدود کننده اندازه حرکت خودکار کرین

Automatic moment limiter (AML-C)

 مقدمه :

محدود کننده اندازه حرکت اتوماتیک می تواند موقعیت شاخک ها طول بوم و بچه بوم و زاویه بوم و تعداد دیگری از بخش های مرتبط با ایمنی کرین را مورد نظارت و کنترل قرار دهد. علاوه بر آن ای ام الAML  عملکرد کاری کرین را در محدوده ایمن نگاه می دارد .  

outrigger position, jib length, jib ofset angle, and number of parts of line) to secure safety in operation. In addition, the AML is provided with a working range limit function.

شرکت تادانو تجهیز جدید AML-C را ساخته است که استفاده ازآن ساده است . این دستگاه اجازه می دهد که بهره بردار ( اپراتور) بطور همزمان بتواند موارد زیر را نظارت کند :

زاویه بوم – طول بوم – فشار کاری جک های هیدرولیک بالا برنده کرین – پهنای بیرون رفتن شاخک های کرین – وضعیت چرخش کرین – ظرفیت بلند کردن کرین با حضور هوک کرین

همه اینها تجهیز AML-C را قادر می سازد که بسادگی بتواند با تغییر ظرفیت بلند کردن کار کند بدون اینکه کدها و مشخصات تغییر کند.

 

Tadano’s new AML-C is easy to use. It allows the operator to simultaneously monitor: boom angle, boom length, operating pressure of elevating cylinder, the extended width of the outriggers, slewing position, rated lifting capacity and present hook weight.


All of this enables the AML-C to move easily through lifting capacity changes without changing configurations and codes to make a lift.

 

https://www.tadano.com/products/productstype/TC/GT-600EX/images/pop04.jpg

https://www.tadano.com/products/productstype/TC/GT-350E-2/images/pop04.jpg

 

.........ترجمه از محمد توکلی – 6 دیماه 1395 – KHBIPC

 منبع :

https://www.tadano.com/products/productstype/TC/GT-600EX/popup04.html?iframe=true&width=780&height=400

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0