بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


ابتدی صبح دستگاه جنتکس را روشن کرده

یکشنبه 16 آبان ماه 1395

امروز از همان ابتدی صبح دستگاه جنتکس را روشن کرده و کارشناسان توضیحاتی در مورد نحوه  روشن کردن دستگاه درگیر کردن PTO داده شد و همچنین به پرسش های نفرات در مورد بخش های مختلف دستگاه پاسخ داده شد.

قرار شد بعد از ظهر هم دستگاه جنتکس روی چاله سرویس برده شده و قسمت های زیر دستگاه در آنجا توضیح داده شود . که این کار انجام شد و به فردا موکول شد

بعد از ناهار برای تخلیه یکی از منهول های کنار واحد اقدام کردیم که منهول کاملا تمیز شد و مجرای ان هم بازشد  سپس به همراه نفرات دستگاه را به منطقه ای موسوم به لند فیل بردیم که زیر فلر قرار دارد و در واقع دپوی خاک و مواد زائد است و مملو از آهن آلات و خرت و پرت هایی از این قبیل که هیچ شباهتی به لند فیل ندارد ! که امکان تخلیه دستگاه نبود فقط دستگاه و کفش های ما مملو از خاک شد ! برگشتیم و محتویات دستگاه را در چاله ای که به نهری منتهی می شود و ظاهرا به دریا ریخته می شود تخلیه کردیم تا  عملا طرز کار دستگاه به نفرات آموزش داده شود .

دیگه ای فرصتی نبود و بقیه کارها به فردا موکول شد .

............16 آبان ماه 1395 – ممکو


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0