بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

سه شنبه، 10 خرداد، 1384

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي

Monday, April 18, 2005

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

مقدمه :

تعميرات پيشگيرانه  يا PM و پايش شرايط كار دستگاه  يا CM  كه جديد تر از ان است همه و همه روشهايي است كه يكي بعد از ديگري در كشورهاي صنعتي بكار گرفته مي شوند و موج استفاده از انها البته با جندين مرحله تاخير به ما هم كه در اين گوشه دنيا زندگي مي كنيم مي رسد و تازه همان هم ، انگونه كه بايد و شايد اجرا ء نمي شود چون همانگونه كه در متن هم امده است داشتن يك برنامه  PM  يا  CM  هر چقدر هم خوب و دقيق باشد بتنهايي كافي نيست و بايد نيروهاي كاري ورزيده و ماهري باشند تا بتوانند آن را اجرا كنند و گرنه در حد حرف باقي مي ماند .

واقعيت اين است كه د راين ديار نيروي كار ارزان است و منابع اوليه و سوخت ارزان و نداشتن دانش و آگاهي هم وقتي با اين شرايط قرين شود نتيجه اش اين مي شود كه مسئله تعميرات پيشگيرانه جدي گرفته نمي شود و تا دستگاه كار مي كند از ان كار مي كشند و هنگاميه منهدم شد تازه به فكر درست كردن و تعمير آن مي افتند و اين تقريبا قاعده اي است كه در خيلي از موارد وجود دارد و مختص به مكانيك و هيدروليك و نظاير ان هم نمي شود .

نظم و ترتيب عامل ديگري است كه دراينجا چندان بدان  پايبند  نيستند كه بايد اين عادت در بين گروههاي تعميراتي ما رواج پيدا كند و به اين نكته خيلي مهم توجه داشته باشيم كه مشكلاتي كه در كار دستگاه پيش مي آيد ربطي به بد شانسي و قضا و قدر و اينجور مسائل بي پايه و اساس ندارد البته من به خوبي به اين نكته واقف هستم كه ما اينجا در ايران با مشكل قطعات يدكي بطور جدي روبرو هستيم يا با كمبود قطعه خوب و مرغوب خارجي مواجه هستيم يا اگر احيانا از قطعات داخلي استفاده مي شود آن كيفيت لازم را ندارند و گاهي خرابي دستگاهها را مي توان به نامرغوب بودن آنها نيز نسبت داد ولي در هر حال نبايد فرافكني كرد و ايرادهايي را كه داريم به گردن ديگران بيندازيم . اين همه ما در كارهيا تعمير و نگهداري دچار اشتباه و خطا مي شويم آيا تا بحال كسي را پيدا كرده ايد كه شهامت اعتراف به اين اشتباهات را داشته باشد . جالب تر اينكه اين خطاها گاهي دوباره هم تكرار مي شوند چون ما عادت نداريم تجربيات  خودمان را لاقل براي استفاده خودمان يادداشت كنيم الان زماني نيست كه ما خود را به دانسته هايي كه در حافظه داريم متكي كنيم . پيشگيري نياز به تجربيات و دانش فراوان دارد تا بتواند با ممانعت از تعميرات اساسي و سنگين بر روي دستگاهها ، هزينه اي كاري آنها را كاهش دهد .

ما بايد لاقل به اين گفته قديمي خودمان عمل كنيم كه مي گويد پيشگيري بهتر از درمان است يا يك جو پيشگيري بهتر  از هزار خروار درمان است . و اين نه تنها د ر زمينه درمان و سلامت بلكه در تعمير و نگهداري دستگاههاي صنعتي هم مصداق دارد .

 

تمركز بر روي پيشگيري هميشه بهتر از تعمير است . در اينجا بعضي از بهترين روشهايي را كه شما مي توانيد بكار بگيريد تا دستورالعمل هاي پيشگيرانه را براي سيستم هاي هيدروليك  به روز بكنيد آمده است :

اكثر شركتها پول زياد يبرا آموزش كاركنان خود اختصاص مي دهند تا در عيب يابي و تعمير سيستم ها هيدروليك مهارت لازم را پيدا كنند و. اگر اين كوشش هاي بر روي آموزش روشهاي پيشگيرانه متمركز شود ،  هزينه و وقت كمتري  براي عيب يابي و تعميرات صرف خواهد شد .

 اغلب ما خرابي هايي را كه در سيستم هاي هيدروليك پيش مي آيد امري طبيعي تلقي مي كنيم و كمتر توجه داريم كه مي توان با اقداماتي از بروز اين حوادث جلوگيري كرد و يا آنها را حذف نمود . هنگاميكه من در دهه 1980 در شركت كندال كار مي كردم  ما تمام تلاش خود را صرف نگهداري پيش فعال قرار داديم تا به اين وسيله خرابي هاي پيش بيني نشده اي را كه در سيستم ها هيدروليك پيش مي آيد حذف كنيم .

فقدان نگهداري  مطلوب از سيستمهاي هيدروليك از عمده ترين علل خرابي اينگونه سيستمهاست با وجود اين اكثر كارد تعمير و نگهداري با روشهاي مناسب نگهداري اينگونه سيستمها آشنايي لازم را ندارند . اصل اساسي در انجام اين كار در دو زمينه است :

ابتدا : تعميرات پيشگيرانه ، كه كليد موفقيت رد هر نوع برنامه تعمير و نگهداري است چه در سيستمهاي هيدروليك وچه در ساير زمينه ها كه نياز به داشتن قابليت اطمينان بالا دارند .

و دومين زمينه : تعميرات اصلاحي است اگر بصورت استاندارد اجراء شود مي تواند در بسياري از موارد باعث جلوگيري از بوجود خرابي در دستگاهها شود .

1- تعميرات پيشگيرانه :

تعميرات پيشگيرانه يا PM در سيستمهاي هيدروليك ، ساده و اساسي است هرگاه به شكل مناسب اجراء شود و مي توان باعث حذف خرابي اجزاء  سيستم هيدروليك شود. PM  بكاري گيري نوعي نظم است كه بايد طبق روال خودش انجام گيرد . تا نتيجه لازم رابدهد . ما بايد به برنامه هاي PM با ديدي هدفمند و نتيجه بخش نگاه كنيم نه اينكه صرفا انجام يك سري كارهاي برنامه ريزي شده باشد . بسياري از سازمانها دستورالعمل هاي خوبي براي PM دارند اما نفرات تعميراتي لازم براي به اجراء در آوردن  ان را ندارند افراد ورزيده و ماهري كه بتوانند اين نكات  روي دستگاه پياده كنند . شما براي اينكه بتوانيد تعميرونگهداري پيشگيرانه را بر روي دستگاههاي خود اجرائ كنيد لازم است مراحل زير را پياده كنيد :

·       ابتدا لازم است شرايط كاري دستگاه را مورد شناسايي قرار دهيد . مثلا  اين موضوع كه آيا سيستم مورد نظر بطور شبانه روز و 24 ساعته  در 7 روز هفته كار مي كند ؟ يا مثلا دستگاه در 70%  مواقع  ا فشار و و جريان حداكثر كار مي كند . و اينكه محيطي كه دستگاه در ان كار مي كند محيط پاكيزه و تميزي است يا آلوده  است  گرماي هوا چگونه است ؟ همه اينها مواردي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند .

·       سازنده دستگاه بريا تعميرات پيشگيرانه چه تجهيراتي را بر روي دستگاه نصب كرده است ؟

·       آيا عوامل لازم بريا عملكرد دستگاه كه بر روي آن نصب شده ايت متناسب با موازين استانداردهاي بين المللي و ISO  هست يا نه ؟

·       چه معيارها و شاخص هايي را شركت سازنده فيلتر براي ساخت فيلترهاي مناسبي كه بتوانند نياز دستگاهها را برآورده كنند  در نظر گرفته  است ؟

·       آيا تاريخچه اي از اين نوع اقدامات بر روي دستگاههاي هيدروليك وجود دارد تا بتوان در موقع لزوم به آنها مراجعه كرد ؟

در اينجا نيز مثل همه برنامه هاي PM  بايد براي هر يك از وظايف PM  دستورالعمل خاص خودش را بنويسيم . . اين دستورالعمل ها  بايد براي تمام افراد از پائين ترين رده تا بالاترين رده ها قابل فهم و دقيق باشند .

دستورالعمل هاي PM  مي بايست  جزئي از طرح شغلي PM  و شامل : نيازهايي كه براي اجراي وظائف مي شود نيز باشد . وسائل يدكي يا ابزاري كه براي انجام اين PM  لازم است بايد در انبار ذخيره شود و نكات ايمني را هم براي اين كار در نظر بگيرند و خطرات بالقوه را هم شناسايي كنند . اين وظايف بايد شامل نكات زير باشد :

·       تعويض  فيلتر هاي هيدروليك فشاري يا برگشتي .

·       گرفتن نمونه اي از سيال هيدروليك .

·       فيلتر كردن سيال هيدروليك

·       چك كردن  سيستم محرك هيدروليك

·       تميز كردن داخل مخزن سيستم هيدروليك

·       تميز كردن بيرون مخزن سيستم هيدروليك

·       چك كردن فشارهاي ثبت شده سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ميزان جريان پمپ هيدروليك

·       چك كردن شلنگها ، لوله ها و متعلقات سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ولتاژي كه متناسب با شير خودكار در دستگاه وجود دارد .

·       چك و ثبت كردن مقدار خلائي كه در محل مكش پمپ ايجاد مي شود.

·       چك و ثبت كردن مقدار جرياني كه موتور پمپ اصلي مي كشد .

·       چك و ثبت كردن  چرخه كاري دستگاه

 

تعميرات پيشگيرانه هسته اصلي حفاظت از سيستمهاي هيدروليك  است تا عمر كاري قطعات  آن را به حداكثر برساند و  ميزان خرابي ها را به حداقل كاهش  دهد . PM و دستورالعملهاي  ان را بايد به گونه اي متناسب نوشت تا اين امكان را فراهم كند كه دستگاه با حداكثر توان خود ع بيشترين عمر كاري  را داشته باشد . و به اين طريق اين امكان را بوجود اورد كه افراد تعمير و نگهداري  ع دستگاه را تحت كنترل داشته باشند نه اينكه  دستگاه افراد تعميراتي را تحت كنترل قرار دهد ! و اين ما هستيم كه تصميم مي گيريم چه موقع تعمير و نگهداري را بر روي دستگاه انجام دهيم و چه مقدار بابت  آن پول خرج كنيم . در غير اينصورت بايد تسليم روش قديمي تعميرات  اجباري

 BREAKDOWN  MAINTENANCE  شويم كه هزينه هاي ان به مراتب  بالاتر است .

دانش هيدروليك :

همه مي گويند كه دانش قدرت است . اين امر در مورد سيستمهاي هيدروليك هم صدق مي كند بسياري  از واحدهاي تعمير و نگهداري نمي دانند كه كاركنان انان بايد چه نوع دانش و مهارتهايي را داشته باشند .

  به نظر من دانش هيدروليك در دو گروه قرار مي گيرد :

اول شامل مهارتهايي كه متخصصان عيب يابي سيستمهاي هيدروليك بايدداشته باشند  افرادي كه تخصص  سازماني انها در نگهداري و تعميرات است . بطور كلي نبايد بيشاز 10% نيروي كاري شما در اين دسته قرار داشته باشند . باقيمانده افراد بايد آدمهايي هستند كه جزء كاركنان عادي تعمير و نگهداري مي باشند . كه ايده هاي گروه متخصص در عيب يابي را برآورده مي كنند . . اين نسبت بستگي به اين دارد كه شركت برنامه  نگهداري آن بر اساس تعميرات پيشگيرانه است يا بر اساس تعميرات پيش فعال و بسته با اين حالت ها اين درصد ها مي تواند متغيير باشد . مهارتهايي كه براي اين دو گروه در نظر گرفته مي شود  تحت عنوان : مجموعه مهارتهاي فني هيدروليك  ناميده مي شود .

اندازه گيري ميزان موفقيت :

در بسياري از برنامه ها ما بايد به موفقيتهايي دست پيدا كنيم تات بدين وسيله بتوانيم اعتماد مديران و كاركنان تعميراتي را  بدست آوريم . ضمنا بايد اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيم كه هر عملي كه ما انجام مي دهيم واكنشي در پي دارد كه اين واكنش ممكن است مثبت يا منفي باشد . ما اطمينان  داريم كه روشهاي پيشگيرانه نتايج مطلوب و مثبت را به دنبال مي آورد ولي بايد بررسي كنيم كه در مسير درست گام برمي داريم يا نه ؟

به منظور اندازه گيري ميران موفقيت در برنامه هاي تعمير و نگهداري ما بايد بطريقي عمل كنيم تا به موفقيت  دست پيدا كنيم اما قبل از آن نياز داريم  كه براي خودمان يك محك و معياري را تعيين كنيم . محك روشي است كه بر اساس آن ابزارهاي اندازه گيري كليدي مخصوصي را دراختيار بگيريم كه به ما بگويد وضعيت فعلي سيستمهاي هيدروليك چگونه است و چه  ميزان موفقيت در برنامه هاي نگهداري  سيستمهاي هيدروليك بدست آورده ايم .

قبل از اينكه شروع  كنيد و دست بكار تعمير و نگهداري سيستمهاي جديد هيدروليك شويد بد نيست كه اطلاعات زير را هم مرور كنيد .:

*-  شمارش معكوسي را بر حسب  دقيقه بر روي سيستم هيدروليك  پياده كنيد و بر اساس ان روزانه به  سوالات زير پاسخ دهيد :

-  چه قطعاتي دچار خرابي شده اند ؟

- علت خرابي چه بوده است ؟

- مشكل را چگونه حل كرده اند ؟

- آيا اين امكا ن وجود داشته كه از وقوع خرابي جلوگيري به عمل آيد ؟

* هزينه هايي كه در ارتباط با اين شمارش معكوس وجود دارد. را بطور روزانه ثبت كنيد .

-هزينه قطعات و مواد مصرفي

- هزينه نيروي كار صرف شده

- هزينه  شمارش معكوس توليد

هر گونه هزينه اي كه در ارتباط با خرابي سيستمهاي هيدروليك پيش مي آيد .

·       حاصل تجزيه وتحليل سيال سيستم هيدروليك . اين نتايج را بصورت ماهيانه ثبت كنيد .

·       - ميزان مس موجود

·       - ميزان سليكون

·       ميزان آب موجود در ان

·       - ميزان آهن

·       شمارش ذرات ISO

شرايط سيال : ( ميزان چسبندگي نوع افزودني هاي و  ميزان اكسيد شدگي )

وقتي  روند رد يابي سيستم را شروع مي كنيد ؛ نياز داريد كه اطلاعاتي را كه  لازم است در جهتي كه مورد نظر ماست دسته بندي كنيم . اين كار به مديريت  اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي را كه به عواقب مثبت يا منفي منجر مي شوند بتواند از يكديگر تفكيك كند .

سيستمهاي مديريت تعمير و نگهداري كامپيوتري اين امكان را مي د هند كه بسياري از اين اطلاعات به شكل دقيق در جهت هدفي كه شما  مي خواهيد مورد اسفاده قرار دهيد .

تجزيه وتحليل  ريشه اي علل خرابي ها :

همانگونه كه در تعميرات پيش فعال بايد  به پيدا كردن   علل ريشه اي عوامل خرابي بپردازيد تا بتوانيد خرابي احتمالي را در آينده از بين ببريد در اينجا نيز در اغلب خرابي هايي يا مشكلاتي كه در تعمير و نگهدار پيش مي آبد نيز بايد اين روش را تكرار  كرد مگر آنكه كسي علت ديگري براي خرابي  دستگاه پيدا كرده باشد و بقيه علل احتمالي را كه در  تعميرات پيش فعال امده است كنار بگذارد . يكي از روشهايي كه برتري دارد بازرسي و آناليز تمامي قطعاتي است كه دچار خرابي شده اند از جمله شناسايي موارد زير :

نام قطعه و مدل آن

محل قطعه و زمان خرابي  آن

عواقبي كه در اثر خرابي قطعه مذكور در روند كار دستگاه بوجود مي آيد .

علت خرابي

و اينكه چگونه مي شد از بوجود آمدن اين خرابي جلوگيري كرد تا  مجددا در آينده اين اتفاق تكرار نگردد .

در همه حال به اين نكته بايدتوجه داشته باشسد كه خرابي علل ناشناخته اي مثل بد شانسي يا  اتفاق يا اينكه سازنده قطعه را بد ساخته است ندارد. ما متوجه شده ايم كه اكثر اين خرابي ها مي توانند مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند و از رخ دادن مجدد  انها جلوگيري بعمل آورد . بايد تيمي را تشكيل داد تا با مرور كردن  و بررسي اين خرابي ها بتواند به هنگام ضرورت به سرعت وانش نشان دهد و اقدام كند .

تعمير و نگهداري سيستمهاي هيدروليك   اولين مرحله  بريا جلوگيري از خرابي قطعات  است و بنابراين باعث بهبود قابليت اطمينان تجهيزات مي شود . همانگونه كه پيشتر گفتيم ، نظم و ترتيب ، كليد موفقيت هر برنامه  تعميرو نگهداري پيش گيرانه مي باشد .

ريكي اسميت مدير اجرايي راهبردهاي تعميرو نگهداري  شركت مهندسي : لايف سايكل مي باشد .

...................................ترجمه و مقدمه از : محمد توكلي 29 فروردين 1384 ماهشهر

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0